Arbetsengagemang

Arbetsengagemang innebär intresse för arbetet och en upplevelse av meningsfullhet. Det kan upplevas i olika yrken.
Iloinen kokki viimeistelee ruoka-annosta.

Arbetsengagemang innebär ett positivt känslo- och motivationsläge i arbetet. En arbetstagare som upplever detta går gärna till arbetet på morgonen, upplever sitt arbete som meningsfullt och njuter av det. Arbetsengagemang är förknippat med tre dimensioner av välbefinnande: energi, hängivenhet och fördjupning.  

  • Energi innebär att man känner sig energisk, vill satsa på arbetet samt är villig att kämpa och hålla ut även i stunder av motgångar.  
  • Hängivenhet är en upplevelse av betydelsefullhet, iver, inspiration, stolthet och utmaning i arbetet.  
  • Fördjupning  är en djup koncentration och att gå in i arbetet, samt den njutning som man upplever genom detta. Tiden går utan att man märker det och det kan kännas svårt att slita sig från arbetet.  

Arbetsengagemang innebär inte att arbetet bara är roligt. Att uppleva arbetsengagemang är inte heller ovanligt. Man kan uppleva det inom alla branscher och yrken. Enligt en studie som gjorts av Arbetshälsoinstitutet upplever minst två av tre finländska arbetstagare energi, hängivenhet och fördjupning minst en gång i veckan. 

Arbetsengagemang gagnar alla

Arbetsengagemang är redan i sig en värdefull upplevelse av välbefinnande. Det har också många positiva följder för arbetstagaren själv, hans/hennes övriga liv och den organisationen som han/hon jobbar för. Många av dessa positiva följder är synliga ännu efter en lång tid.  

Upplevelser av arbetsengagemang har positiva effekter på arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa, arbetsprestationen och företagets ekonomiska framgång.  

Arbetstagare som upplever arbetsengagemang är initiativrika och strävar efter förnyelse. De engagerar sig för sitt arbete, hjälper sina arbetskamrater och sprider sitt arbetsengagemang i arbetsgemenskapen. De upplever också att arbetet förbättrar livskvaliteten och är på det hela taget lyckligare än andra arbetstagare. 

Följande faktorer främjar arbetsengagemang

Arbetsengagemanget främjas av olika arbetsrelaterade resurser. De hjälper arbetstagaren att lyckas och väcker en vilja att utföra ett gott arbete.  

  • Resurser som anknyter till uppgiften är att arbetet är belönande, utvecklande och mångsidigt.  
  • Resurser som anknyter till organisationen av arbetet är möjligheter att påverka det egna arbetet, tydliga roller och mål i arbetet samt flexibla arbetstider.  
  • Resurser som anknyter till samspelet i arbetsgemenskapen är stöd från chefen och arbetsgemenskapen, rättvisa och tydliga rutiner för ledarskapet, hänsyn i vardagen, vänlighet, respons och uppskattning samt andras arbetsengagemang.  
  • Resurser som anknyter till organisationen är anställningstrygghet, innovativa verksamhetsmodeller, atmosfären på arbetsplatsen samt attityder och rutiner som möjliggör samordning av arbetet och det övriga livet.  

I en studie som utfördes av Arbetshälsoinstitutet bland 11 500 arbetstagare på 87 finländska arbetsplatser konstaterades att de tre viktigaste resurserna för arbetsengagemang, oberoende av yrke, var 

  1. ett utvecklande arbete: möjlighet att använda sina färdigheter mångsidigt samt lära sig och utvecklas i arbetet  
  2. omedelbar respons på arbetet: att se resultatet av sitt arbete och hur väl man klarar av arbetet  
  3. stödjande teamarbete: arbete i ett team som styrs gemensamt, som har autonomi och förmåga och som utför ett meningsfullt arbete som ger effekt.   

Vilka är de viktigaste resurserna i arbetet för dig?  

Var och en av oss kan stärka sitt eget arbetsengagemang genom att anpassa sitt arbete. Det innebär att man på egen hand gör arbetet sådant att det passar en själv. 

Våra experter

Jari Hakanen

Jari Hakanen

E-post
Jari.Hakanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2453
Piia Seppälä.

Piia Seppälä

E-post
Piia.Seppala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2467
Janne Kaltiainen

Janne Kaltiainen

E-post
janne.kaltiainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2668