Mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen är hela arbetsgemenskapens problem och man ska och kan ingripa i det på alla plan på arbetsplatsen. Målet är att ha nolltolerans mot mobbning, det vill säga en organisationskultur där mobbning varken godtas eller tolereras.
Kolme työntekijää keskustelevat yhdessä istuen ja neljäs työntekijää seuraa keskustelua yksin sivussa seisten.

Mobbning på arbetsplatsen innebär upprepat, långvarigt och systematiskt negativt bemötande, kränkningar, nedtryckningar och förödmjukande. Mobbningen framskrider som en process och den som är föremål för mobbningen hamnar i en försvarslös ställning. Dåligt bemötande i vardagen övergår i mobbning då det osakliga och kränkande beteendet är upprepat, systematiskt och kontinuerligt. 

Kostnaderna för en långvarig mobbningsupplevelse kan stiga till flera tiotusentals euro.

Med mobbning påverkas individens möjligheter att utföra sitt arbete samt hens rykte och möjligheter att kommunicera med andra i arbetsgemenskapen. Att bli föremål för mobbning och kontinuerligt osakligt bemötande försämrar välbefinnandet. 

Mobbaren är vanligen en eller flera arbetskamrater och näst vanligast är mobbaren den närmaste chefen. Mobbaren kan även vara en underordnad eller en grupp. 

Identifieringen av mobbningen kan störas av att olika begrepp används för att beskriva samma sak. Begreppen är psykiskt våld, mobbning, trakasserier och osakligt bemötande. I vardagligt bruk avser dessa ord samma sak. 

Nolltolerans för mobbning

Nolltolerans för mobbning innebär att man i arbetsgemenskapen inte godtar eller tolererar något som helst mobbande eller osakligt beteende. 

Nolltolerans råder på arbetsplatsen när: 

  • Ledningen kommunicerar att inga som helst trakasserier eller mobbning godtas. 
  • Den som upplever sig mobbad för saken på tal. 
  • Varje medlem i arbetsgemenskapen för osakligt bemötande och mobbning på tal, och ingriper när hen ser eller hör det. 
  • Chefen ingriper i situationen på ett erforderligt sätt och utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om upplevelsen eller observationen av mobbning. 

Våra experter

Susanna Kalavainen

Susanna Kalavainen

E-post
Susanna.Kalavainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2002
Nina Olin

Nina Olin

E-post
Nina.Olin [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7528