Brand- och räddningsväsendets arbete: god praxis

Det är ingen idé att återuppfinna hjulet. Funderar din arbetsgemenskap på metoderna för inskolning eller en omorganisation av konditionsutbildningen? Hur är det med karriärvägar, samarbete mellan organisationer eller teamwork-modeller? På denna sida har vi sammanställt god praxis från brand- och räddningsbranschen i olika delar av Finland. Ta del av berättelserna och tipsen och välj ut de bästa för din arbetsplats!
Palomies sammuttaa tulipaloa.
Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvimaa EU:ltä logo

Inskolning, tidigt stöd och karriärväg

-

En god inskolning är av stor betydelse för en smidig hantering av räddningsinsatserna. Tidigt stöd kräver effektiva samarbetsstrukturer. Att bygga karriärvägar är framtiden för räddningstjänsten.

Motion

-

Motion är viktigt för personalen inom brand- och räddningsväsendet. Motion hjälper till att klara av arbetet, främjar återhämtning från arbetsbelastning och ger en god sömn. Effektiv konditionsutbildning och utbildning av träningsansvariga skapar en grund för en lång arbetskarriär.

Teamarbete, samarbete mellan organisationer och samarbete med företagshälsovården

-

Teamarbete kräver engagemang för gemensam verksamhet. Samarbetet mellan organisationer kräver förtroende och samarbetsvilja, men bidrar till alla parters säkerhet. Ett fungerande företagshälsovårdssamarbete betyder allt i riskfyllda branscher.

Våra experter

Jouni Sipponen

E-post
jouni.sipponen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7023
Anne Punakallio

Anne Punakallio

E-post
anne.punakallio [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2648
Satu Mänttäri

Satu Mänttäri

E-post
satu.manttari [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6093