Funktionella symtom

Funktionella symtom är kroppens fysiologiska reaktioner på belastning, som är starkare än normalt och förekommer ibland hos alla. Vanligen är de funktionella symtomen lindriga och övergående, men vid funktionella störningar kan de vara långvariga. Funktionella symtom kan variera i intensitet, kännas i flera olika delar av kroppen och försämra livskvaliteten och funktionsförmågan.
Nainen halaa pientä lasta.

Symtomens utveckling

Det centrala nervsystemet påverkar de funktionella symtomens och störningarnas uppkomst och fortsättning. Hjärnan producerar ständigt omedveten tolkning som styr kroppens reaktioner som sedan känns som symtom.

Hjärnan kan bli mer känslig, vilket gör även vanliga förnimmelser, såsom luktkänslighet, starkare. Kroppens reaktioner kan vara intensiva. Detta kan resultera i en spiral där symtomen skapar fler symtom. Detta kan synas i form av nya symtom eller förvärrade symtom på andra sjukdomar, till exempel astma. Symtomen upprätthålls av hjärnans kämpa och fly- eller förlamningstillstånd.

Symtomen är verkliga och kan orsaka betydande skada. Symtomen är olika och kan förekomma i alla delar av kroppen. Symtomen inkluderar bland annat utmattning, trötthet, olika typer av smärta, muskelspänning, symtom i mag- och tarmkanalen, andnings- och hjärtsymtom, hudsymtom, kognitiva symtom (såsom minnes- och koncentrationssvårigheter), sömnsvårigheter och humörstörningar.

Symtomkänslighet för miljöfaktorer

Symtom som uppstår i inomhusmiljöer och inte kan förklaras med hälsoeffekter av miljöfaktorer är ett exempel på funktionella symtom. Personen försöker undvika vissa utrymmen i vardagen och på arbetet. Vid symtomkänslighet reagerar hjärnan redan på en indikation eller ett antagande om skadlig exponering.

Behandling och rehabilitering

Utvecklingen av en funktionell störning påverkas av ett antal olika predisponerande faktorer samt faktorer som utlöser och upprätthåller symtomen. Faktorer som upprätthåller symtomen kan påverkas och därför är det viktigt att identifiera och behandla dem. Faktorer som upprätthåller symtomen inkluderar olika belastningsfaktorer, funktionella symtom i sig själva samt känslor av hopplöshet och rådlöshet i anslutning till situationen.

Vårdrekommendationerna syftar till att identifiera och minska faktorer som upprätthåller symtomen och att återställa funktionsförmågan.

Det är centralt att förstå hur symtomen uppstår och att man kan bli av med dem. Att återhämta sig från symtomen kräver uthållighet för att de egna automatiska reaktionerna och tolkningarna ska förändras. När detta lyckas kommer symtomen att minska.

En bra behandling av symtomen och andra sjukdomar är också viktig.

Återhämtning och konvalescens kan stödjas genom att

  • ta hand om god sömn
  • identifiera faktorer som orsakar belastning
  • ta hand om tillräcklig avslappning och motion
  • få stöd från omgivningen och närstående.

Våra experter

Aki Vuokko

Aki Vuokko

E-post
aki.vuokko [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2148
Sanna Selinheimo

Sanna Selinheimo

E-post
sanna.selinheimo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2760