En resilient organisation

Arbetet kräver resiliens av de anställda och arbetsgemenskapen, det vill säga flexibilitet, omställningsförmåga och framsynthet. I praktiken går det sällan som planerat. Det är vanligt att man i arbetet löser flera oväntade dilemman dagligen. När en oväntad händelse inträffar kan en resilient organisation upprätthålla sin nyckelverksamhet, återhämta sig relativt snabbt från de förändringar som situationen orsakar, anpassa sig till den nya situationen och fortsätta att aktivt övervaka driftsmiljön och utveckla sin egen verksamhet även efter den oväntade händelsen.
Kolme henkilöä piirtää valkotaululle.

Att stärka organisationens resiliens förbättrar arbetsplatsens förmåga att förbereda sig för avvikande och oväntade situationer, men gör också organisationen till en öppen och uppfinningsrik trendsättare under mer normala förhållanden. Genom att ta i bruk verksamhetssätt som karaktäriserar en resilient organisation kan man minska personalomsättningen, öka kundlojaliteten, öka försäljningen på lång sikt och i allmänhet göra organisationen mer kapabel att verka mitt i starka förändringstrender.

I den resilienta arbetsgemenskapen nöjer man sig inte med  situationsspecifika snabbfixar, utan inser att man genom att utveckla en enskild instruktion eller arbetsmetod eventuellt bara flyttar problemet vidare. Målet är att förnya och utveckla verksamheten som helhet i en mer funktionell riktning.

Resilienta organisationer har tre huvudstrategier: 

  • Ett ledarskap och en driftskultur som uppskattar människan I en resilient organisation vet alla att de är viktiga för sin organisation både som människa och som yrkesperson. Alla deltar i beslutsfattandet och dess förberedelser, i utvecklingen av verksamheten och i det kollektiva lärandet. I en resilient organisation säkerställer man att ingen kunskap och kompetens finns hos bara en person, så att kritiska funktioner kan upprätthållas i alla situationer. Kreativitet, allas deltagande och högklassigt beslutsfattande värderas som arbetssätt. I händelse av en kris finns det inte bara innovation, engagemang och samarbete, utan också betydande empati och medmänsklighet. 
  • Samarbete I en resilient organisation bygger man medvetet och målmedvetet upp ett gott samarbete inom arbetsgemenskaperna, mellan avdelningar och med nätverk. Människorna känner varandra och de viktigaste arbetssätten, och värnar om det ömsesidiga förtroendet. Resilienta organisationer spelar en aktiv roll i nätverk och bygger målmedvetet förtroendefulla samarbetsrelationer. 
  • Förutseende och kontinuitetshantering Resilienta organisationer förutser både utvecklingen av sin operativa miljö och utvecklingen av sin egen verksamhet. Framtidsarbetet involverar all personal och utförs i samarbete med nätverken, vilket ger ett brett spektrum av observationer. Resilienta organisationer förhåller sig också seriöst och ambitiöst till riskhantering. Man minimerar risker som kan identifieras och undvikas och gör upp planer i förväg för avvikande situationer. Man övar också inför avvikande situationer.

Den resilienta arbetsgemenskapen utvecklar tillsammans det bästa sättet att arbeta i vardagen. Framgång ur ett perspektiv kan vara ett dilemma ur ett annat. Därför är det viktigt att se på arbetet tillsammans med olika aktörer ur flera olika perspektiv.

Våra experter

Miira Heiniö

Miira Heiniö

E-post
miira.heinio [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2948
henkilökuva

Mervi Halonen

E-post
mervi.halonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2483
Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo

E-post
hanna.uusitalo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8666