Helhetsmässig ergonomi

Ergonomi betyder planering och övergripande utveckling av arbetet och verksamhetsmiljön. Målen är goda arbetsmetoder och arbetsmiljöer, smidiga arbetsprocesser och lättanvända verktyg och system. Goda arbetslivslösningar är anpassade till människan och tar hänsyn till människors typiska fysiska och psykiska egenskaper och behov samt individuella begränsningar.
kuvituskuva

Ergonomisk planering främjar samtidigt  både produktivitet och välbefinnande. Planeringen bygger på en förståelse för verksamhetsmiljön och de mänskliga aktiviteterna och deras samverkan på arbetsplatsen. Ergonomi förbättrar arbetsmetoder och arbetsförhållanden, vilket är direkt relaterat till arbetsproduktivitet och arbetssäkerhet. Övergripande ergonomi tar hänsyn till människors behov och stöder ett framgångsrikt arbete som främjar hälsa och välbefinnande. Ergonomilösningar gör det också möjligt för personer med partiell arbetsförmåga att delta i arbetslivet.

Ergonomin är holistisk

Enligt International and Finnish Ergonomics Association kan ergonomi indelas i tre områden:

  • fysisk ergonomi
  • kognitiv ergonomi
  • organisatorisk ergonomi

Det bästa resultatet i fråga om arbete och verksamhet uppnås genom en övergripande ergonomi som tar hänsyn till de olika dimensionerna i arbetet. 

Fysisk ergonomi stödjer kroppens funktion och arbetets smidighet med tanke på fysiskt arbete och funktionsförmåga, till exempel i uppgifter som kräver styrka, repetition och sittande.

I ergonomidatabanken hittar du lösningar som kan användas för att minska den fysiska arbetsbelastningen och effektivisera arbetsprocesserna. Detta stödjer hälsan i stöd- och rörelseorganen på arbetsplatsen och gör det möjligt att arbeta trots symptom i rörelseorganen och funktionsnedsättning.

Kognitiv ergonomi, å andra sidan, stödjer arbetsuppgifter där man använder, delar, bearbetar och producerar information i olika arbetssituationer och arbetar koncentrerat, lär sig och tänker. Databanken för hjärnarbete tillhandahåller lösningar för att hantera vanliga kognitiva belastningsfaktorer, såsom buller, återkommande avbrott och flödet av information och meddelanden. Detta kommer att minska den psykosociala stressen och stödja att de olika delfunktionerna i hjärnarbete fungerar smidigt även i krävande situationer.

Organisatorisk ergonomi fokuserar på lösningar på organisationsnivå avseende arbetsprocesser och arrangemang på arbetsgemenskapsnivå. Personalresurser, pauser i arbetet och arbetstidsplanering hör till organisatorisk ergonomi. Lösningar kan främja återhämtning, minska de negativa effekterna av skiftarbete och skapa strukturer och processer inom organisationen som stöder upprätthållandet av arbets- och funktionsförmåga.

Våra experter

Henkilökuva Teppo Valtonen

Teppo Valtonen

E-post
teppo.valtonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2625
Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

E-post
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2242