Hudskydd och hudvård inom frisör- och skönhetsbranschen

Vid arbete inom frisör- och skönhetsbranschen är det viktigt att skydda, rengöra och vårda huden.
Suojakäsineisiin puettu kampaaja värjää asiakkaan hiukset pesualtaassa.

Våtarbete är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterat irritationseksem. Det är bra att försöka hålla mängden våtarbete så liten som möjligt och våtarbetsperioderna så korta som möjligt. Vid kundarbete kan inte våtarbete undvikas, men till exempel vid städning kan man använda andra metoder än våta. Våtarbete bör delas mellan flera anställda. Varje anställd kan växla mellan våta och torra arbetsuppgifter så att den enskilda medarbetarens våtarbetsperioder inte blir för långa.

Blandning av produkter som innehåller allergener såsom hårfärgningsmedel, permanentmedel och blekmedel samt hantering av konstnagelmaterial bör begränsas till separata arbetsstationer med tvättmöjligheter, lättrengjorda ytor och lättillgängliga skyddshandskar. Spill och fläckar på arbetsstationens ytor och utanför förpackningar undviks och ifall de uppstår, rengörs de omedelbart. 

Det är viktigt att ha en lagringsplats för smutsig arbetsutrustning som inte hämtas bort från kemikaliehanteringsarbetsplatsen. Skyddshandskar används vid rengöring av blandningsutrustning och ytor från kemikalier. Exponeringen för dammframkallande blekmedel som innehåller persulfater kan minskas genom att blanda blekpulver och väteperoxid i ett dragskåp eller genom att använda flytande blekmedel i stället för pulver.

Skydd, rengöring och vård av huden

Hudskydd under arbetet

Hudrengöring

Ringar, armband och armbandsur måste tas bort före arbetsdagen, eftersom de gör det svårt att rengöra huden och kemikalier och vatten lätt blir kvar under dem. Likaså samlas smuts lätt under långa naglar och konstnaglar. Man bör också fästa uppmärksamhet vid arbetskläderna. Släta material som inte samlar korta hårstrån rekommenderas. I värsta fall kan ett hårstrå tränga in i huden och orsaka en böld.

Händerna ska tvättas ”så lite som möjligt, men så ofta som nödvändigt”. Om dina händer inte är synligt smutsiga de kanske inte behöver tvättas med tvättmedel varje gång. Å andra sidan bör kemikalier och annan smuts på huden rengöras omedelbart och noggrant.

Efter en lång tids användning av täta skyddshandskar ökar antalet bakterier på händerna. När handskar tas av är det bra att tvätta händerna. Huden ska rengöras efter arbetet, vid måltid och kaffepaus, och alltid före och efter toalettbesök. Händerna bör tvättas före toalettbesök för att förhindra oönskade ämnen från att komma i kontakt med den känsliga huden i intimområdet.

Handtvättmedlet väljs så att dess pH är neutralt, dvs. nära hudens normala pH (5,5) och inte innehåller parfymer, färgämnen, lösningsmedel eller slipande ingredienser. Hudrengöring kan göras med hjälp av en hudkräm istället för tvål (lämpliga krämer finns till exempel bland apotekets bassalvor) eller särskilda tvättlotioner.

Handdukar som används för kunder bör inte användas för att torka händerna eftersom de kan innehålla spår av hårfärgningsmedel, schampo eller andra produkter. När händerna är blöta är huden särskilt genomtränglig, så att ämnen från handduken kan tränga in i huden, vilket orsakar irritation och kan även främja utvecklingen av kontaktallergier. Stark gnuggning av händerna efter tvätt kan skada hornskiktet och därmed försvaga hudbarriären.

Hudvård

Att tvätta händerna försvagar hudens skyddande talglager tillfälligt. Efter varje tvätt, eller åtminstone i slutet av arbetsdagen, används fuktighetskräm för att upprätthålla hudens tillstånd och främja funktionen av hudens reparationsmekanismer. Fuktighetskräm appliceras överallt på händerna och även på underarmarna.

Fuktkrämen på arbetsplatsen ska vara en oparfymerad produkt som inte innehåller de vanligaste hudkontaktallergenerna. Det bör finnas minst två kvaliteter av kräm (fettfattig emulsion och fetare salva) så att var och en kan välja den som passar dennes hudtyp.

Händernas hud måste vårdas också utanför arbetet. Om huden känns torr kan du applicera rikligt med fuktkräm på kvällen och sedan ta på dig tunna bomullshandskar för att krämen ska absorberas väl. Det rekommenderas också att använda skyddshandskar i hemmet vid hantering av till exempel tvättmedelslösningar.

Om ett handeksem ändå uppstår

Om handeksemet som brutit ut under frisörens eller kosmetologens arbete eller studier inte inte läker efter att man har förbättrat hudskydd utan fortsätter i veckor, bör man söka läkarvård.

Att fastställa orsaken till handeksemet, undvika orsaken och starta behandlingen tidigt förhindrar att eksemet blir kroniskt och minskar behovet av sjukfrånvaro och byte av arbetsuppgifter. Ett långvarigt handeksem läker långsamt och återkommer lätt.

Om man kan undvika de orsakande ämnena, läker eksemet ofta om det inte har hunnit bli kroniskt. Det är viktigt att identifiera orsakerna till handeksem för att veta vad man ska undvika. Det är tillrådligt att avlägsna det identifierade allergenet från både arbets- och hemprodukter helt och hållet genom att ersätta dem med produkter som inte innehåller det aktuella allergenet.

Insatser görs för att undvika eller åtminstone minska effekterna av hudirriterande ämnen genom att ändra arbetsmetoder och förbättra hudskyddet.

Våra experter

Kristiina Aalto-Korte

E-post
kristiina.aalto-korte [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2292

Maria Pesonen

E-post
maria.pesonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2239