Influensa A - Anvisningar för arbetsplatser

Influensasmitta kan förebyggas på arbetsplatsen, till exempel genom regelbunden handtvätt och noggrann städning.
Innehållsförteckning

Anvisningar till symptomfria

 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål. Kom ihåg att tvätta händerna speciellt innan du äter och efter att du vidrört ytor (bord, dörrhandtag, trappräcken etc.) där det kan finnas smittämnen. 
 • Undvik att vidröra munnen eller näsan om du inte precis har tvättat händerna. 
 • Undvik stora folksamlingar. 
 • Spendera så lite tid som möjligt med personer som kan ha blivit smittade. 
 • Säkerställ god ventilation. 

Skicka hem en kollega eller anställd med influensasymptom eller be dem vid behov ringa en hälsovårdscentral eller företagshälsovården.  

I händelse av influensa, fråga din chef eller företagshälsovården om sjukfrånvaropolicyn för influensasäsongen på din arbetsplats och behovet av ett hälsovårdar- eller läkarintyg.

Handtvättsinstruktion

Tvätta med tvål och vatten. Blöt händerna under rinnande vatten och tillsätt tvål. Om tillgängligt, använd varmt vatten. Gnid händerna och tvätta alla möjliga ytor, även mellan fingrarna. Fortsätt tvätta i 20 sekunder. Skölj händerna noggrant med rinnande vatten. Torka händerna med en pappershandduk eller lufttork. Stäng om möjligt vattenkranen med en pappershandduk.

Anvisningar till personer med symptom

Om du känner dig sjuk, stanna hemma och följ hälsorekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd. Agera i enlighet med sjukfrånvaropolicyn på din arbetsplats och be vid behov om hälsovårdar- eller läkarintyg per telefon, om möjligt. Du kan återgå till arbetet när du varit feberfri i ett dygn och symptomen har minskat. Undvik kontakt med friska människor. Cheferna bör föregå med gott exempel.  

Använd en engångsnäsduk för att täcka munnen när du hostar och nyser, och för att snyta näsan för att undvika att smitta någon. Kasta näsduken du använde i soporna omedelbart. Tvätta händerna omedelbart efter hantering av näsduken. Om du inte har en näsduk, nys i ärmen, inte på händerna.

Anvisningar för offentliga utrymmen

 • Sätt upp affischer från webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd som visar olika sätt att undvika smitta. Påminn arbetstagarna om vikten av att undvika att skaka hand och att tvätta händerna ordentligt, samt om hur man ska hosta och snyta sig på sätt som förhindrar smitta.  
 • Se till att alla har tillgång till handtvätt. 
 • Se till att städredskapen är rena. Försök att rengöra utrymmen för olika användningsområden, såsom offentliga utrymmen och personalutrymmen, med separat utrustning. Rengör ofta handtag, ledstänger, telefoner och andra områden och föremål som vidrörs med händerna med rengöringsmedel och vatten. Hissknappar och elektrisk utrustning tvättas enligt tillverkarens anvisningar. Tvätta också sanitära utrymmen ofta med rengöringsmedel och vatten.  
 • Använd rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Risken för överföring av influensa A(H1N1)v ökar inte behovet av desinfektionsmedel för rengöring.  
 • Vissa arbetsplatser har hygienriktlinjer som är mer detaljerade än de här. De ska följas som vanligt. 
 • Töm och rengör soptunnorna ofta.  
 • Säkerställ god ventilation.

Anvisningar för kafferum och sanitära utrymmen

 • Lägg fram handtvättsinstruktioner för personal och gäster.  
 • Tvätta ofta dörrhandtag, toalettens spolknapp/dragknopp, kranar, torkapparater, bänkskivor och andra ytor som vidrörs med händerna.  
 • Se till att antingen lufttorkare eller pappershanddukar för engångsbruk används för torkning av händer.  
 • Kontrollera att det finns tillräckligt med flytande tvål och pappershanddukar.  
 • Undvik att sprida smitta mellan lokaler. Använd engångsrengöringsdukar eller separata rengöringsartiklar för varje rum.  
 • Risken för överföring av influensa A(H1N1)v ökar inte behovet av desinfektionsmedel för rengöring. Om desinfektionsmedel används bör dock koncentrationen och verkningstiden följa bruksanvisningen.  

Rengöring av arbetskläder

Även om influensaviruset kan finnas kvar i porösa material under relativt lång tid, kan smitta inte lätt överföras via textil.  

 • Undvik att skaka smutsiga textilier när du hanterar dem.  
 • Tvättpersonalen ska följa överenskomna säkerhetsföreskrifter (minimikrav är att bära arbetskläder och täta skyddshandskar) vid hantering av smutsiga textilier.  
 • Händerna ska alltid tvättas eller desinficeras när smutsig tvätt har sorterats och placerats i tvätten.  
 • I förebyggandet av influensa är handtvätt den primära metoden för att rengöra händerna. Våtarbete och återkommande vattentvätt kan dock orsaka hudsymptom. Ett alkoholhaltigt desinfektionsmedel med glycerol är vanligtvis mer hudvänligt än vattentvätt.  
 • Använd tvättmedel och välj tvättemperatur enligt produkttillverkarens anvisningar. Kulörtvätt i 60 grader är effektivt mot virus och är därför särskilt lämpligt för att tvätta en sjuk persons sängkläder.  
 • Torka textilierna normalt.

Bortskaffande av avfall

 • Engångsnäsdukar ska placeras i soptunnan omedelbart efter användning. Om det inte finns någon sopsäck i soptunnan ska tunnan alltid tvättas när den töms.
 • Händerna ska tvättas med tvål och vatten eller desinficeras efter tömning av soptunnorna. Följ normala säkerhets- och hygienrutiner. I kampen mot influensa är handtvätt den primära metoden för att rengöra händerna. Våtarbete och frekvent vattentvätt kan dock orsaka hudsymptom. Ett alkoholhaltigt desinfektionsmedel med glycerol är vanligtvis mer hudvänligt än vattentvätt.
 • Soppåsar med näsduksavfall är vanligt blandavfall eller bioavfall enligt den biologiska nedbrytbarheten hos soppåsen.

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Henkilökuva Sirpa Laitinen

Sirpa Laitinen

E-post
sirpa.laitinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7233
Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595