Skydd mot ebolasmitta inom hälso- och sjukvården

Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat riktlinjer för förebyggande av ebolasmitta i samarbete med representanter för sjukvårdsdistriktens infektionsteam på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet.

Riktlinjerna tar hänsyn till följande parters anvisningar gällande ebolasmitta:  

 • Europeiska kommissionen (European Commission, EC)  
 • Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)  
 • Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO)  
 • Läkare utan gränser (MSF)  
 • Röda Korset  
 • USA:s folkhälsomyndighet (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

Anvisning för skydd mot misstänkt ebola för primärhälsovården och privata producenter av hälsotjänster

Anvisningen är avsedd för situationer där det finns en misstanke om ebolavirusinfektion. Misstankebedömningen utförs i enlighet med THL:s anvisningar. På THL:s webbplats finns aktuell information om den sjukdom som orsakats av ebolaviruset, epidemiområdet och smittsätt samt bedömningen av misstänkt infektion.  

 1. De grundläggande anvisningarna för skydd är att be patienten att stanna där hen är och vänta vid telefonen på att hälsovården snart tar kontakt. Patienten ska stanna kvar i rummet och inte ha fysisk kontakt med andra personer innan upphämtningen eller innan misstanken upphör.  
 2. Om du måste gå in i samma rum, försök att hålla ett minimiavstånd på 1,5 meter till patienten.  
 3. Om man måste vänta på att patienten hämtas kan patienten behöva mat, dryck och ett bäcken eller liknande. Dessa kan ges in i rummet vid dörren med handskar och utan att sätta på någon annan skyddsutrustning när patienten är minst 1,5 meter från dörren.  
 4. Om undersökningen och/eller behandlingen av patienten inte kan vänta på att patienten hämtas, bör behandlingen vid behov utföras enligt anvisningar från infektionsläkaren. I detta fall består skyddsutrustningen av de så kallade vanliga försiktighetsåtgärderna, dvs. skydd mot blod, sekret och slemhinnekontakter:  
  1. kirurgiskt mun-nässkydd  
  2. visir för munskydd, ansiktsskydd eller maskliknande skyddsglasögon  
  3. fuktavledande engångsskyddsjacka eller plastförkläde med ärmar  
  4. skyddshandskar, helst av nitrilgummi eller kirurgiska handskar  
  5. ett avfallskärl med en sopsäck placeras i rummet intill dörren
 5. Skyddsutrustningen tas av vid dörren till rummet och läggs i soptunnan, var noga med att inte vidröra deras yttre ytor. 
  1. Ta av handskarna: Anvisning för borttagning av engångshandskar
  2. Desinficera händerna. 
  3. Ta av dig skyddsrocken eller plastförklädet. 
  4. Desinficera händerna. 
  5. Ta bort ögon- eller mun-nässkyddet med visir. 
  6. Desinficera händerna. 
  7. Ta bort mun-nässkyddet.  
  8. Desinficera händerna. 
 6. Sjukvårdspersonalen som hämtar patienten packar allt avfall som kan ha genererats under patientens behandling genom att placera avfallspåsen i en annan avfallspåse. 
 7.  Rummet stängs när patienten hämtats och städas senare enligt anvisningarna  
 8. Kartläggning av exponerade personer bör inledas omedelbart under ledning av en infektionsläkare. 
 9. Sjukvårdsdistrikten instruerar om lokal praxis.

Anvisning för skydd inom akutvården

Anvisningen är avsedd för situationer där det finns en misstanke om ebolavirusinfektion. Misstankebedömningen utförs i enlighet med THL:s eller sjukvårdsdistriktets anvisningar. På THL:s webbplats finns aktuell information om den sjukdom som orsakats av ebolaviruset, epidemiområdet och smittsätt samt bedömningen av misstänkt infektion. 

 1. De grundläggande anvisningarna för skydd är att be patienten att stanna där hen är och vänta vid telefonen på att hälsovården snart tar kontakt. Patienten ska stanna kvar i rummet och inte ha fysisk kontakt med andra personer innan upphämtningen eller innan misstanken upphör.  
 2. Om du måste gå in i samma rum som patienten, försök att hålla ett minimiavstånd på 1,5 meter. 
 3. Om nödcentralen skickar information om eventuell misstanke om ebola till akutvårdsenheten, är enheten i kontakt med akutvårdsläkaren och fältchefen innan den går in på plats.  
 4. Om akutvårdaren misstänker ebolainfektion är hen i kontakt med akutvårdsläkaren i sitt område. Akutvårdsläkaren kommer att rådgöra med sjukvårdsdistriktets infektionsläkare (under jourtid HUS jourhavande infektionsläkare) för att avgöra om kriterierna för misstanke om ebola uppfylls.  
 5. Om situationen efter konsultationen bedöms vara misstänkt ebola är akutvårdaren i kontakt med fältchefen i sitt område, som ordnar transporten enligt sjukvårdsdistriktets instruktioner. I avsaknad av infektionsambulans kommer patienten att transporteras i en vanlig akutambulans. Fältchefen ordnar en vanlig ambulans med så lite redskap och utrustning som möjligt för att göra dess efterrengöring så enkel som möjligt. 
 6. Akutvården bör begränsas till vad som är absolut nödvändigt, enligt instruktioner från sjukvårdsdistriktets infektionsläkare, akutvårdsläkare eller sjukvårdsdistriktet. 
 7. Om situationen kommer som en överraskning för akutvårdarna och de inte är skyddade och kommer i kontakt med patientens sekret eller blod, ska fältchefen att se till att de kan tvätta av sig och nya anställda försedda med skyddsutrustning inkallas att vårda patienten.  
 8. För transport eller vård av personer med misstänkt ebolainfektion ska vårdpersonalen bära personlig skyddsutrustning. Påklädning sker på ett kontrollerat sätt enligt checklistan.  
 9. Personlig skyddsutrustning  
  1. standard 14126 hel overall av typ 4  
  2. dubbla skyddshandskar  
  3. andningsskydd i klass FFP3  
  4. maskliknande skyddsglasögon eller ansiktsskydd  
  5. gummistövlar eller skoskydd för akutvårdens arbetsskor, skydden ska nå upp till vaderna  
 10. Avlägsna allt överflödigt från kläderna under skyddsoverallen, såsom föremål och värdesaker. Gå på toaletten innan du sätter på skyddsutrustningen. Bind upp håret vid behov eller använd hårskydd.
 11. Annan nödvändiga utrustning:  
  1. för patienten kirurgiskt munskydd och engångshandskar  
  2. sopsäckar märkta med testen smittfarligt 
 12. Patienten instrueras att bära ett kirurgiskt mun-nässkydd och engångshandskar.  
 13. En patient som är i gott skick och samarbetsvillig kan hänvisas till ambulansens behandlingsrum ensam. 
 14. 14. Fältchefen registrerar namnen på alla personer som är involverade i patientvård, vidtagna åtgärder och arbetstiden. 
 15. Personal som är involverad i patientens närvård och som medföljer patienten i bilen går in i isoleringsutrymmet på sjukhuset med patienten och vidare in i rummet för avklädning, där de tar av sina skyddskläder under övervakning, duschar och får nya ersättande kläder. Avfall och tvätt som genereras vid vården transporteras samtidigt i dubbla plastsäckar märkta med texten smittfarligt.  
 16. Vid behov utförs desinfektion av ambulansen och den multifunktionella behandlingsutrustningen som finns kvar där efter att patientens misstänkta ebolainfektion har utretts. Ambulansen ska vara märkt och förseglad på ett sådant sätt att tillträde till den förhindras innan desinfektion eller misstanken upphör. 

Att öva på förhand är nödvändigt. Personal som inte är utbildad i användning av skyddsutrustning får inte tillåtas att arbeta med ebolafall. Vid övningen säkerställs också att skyddsutrustningen är lämplig för varje anställd. Studerande deltar inte i behandlingen av ebolafall. Brådska ökar risken för misstag, så det är viktigt att ta det lugnt och se till att man gör allting rätt. 

Internationella riktlinjer för skydd mot ebola