Skydd mot fågelinfluensa

Dessa instruktioner är skrivna i avsikt att skydda mot smittsamma sjukdomar som sprids av fåglar. Hos fåglar förekommer det ett flertal patogener som orsakar smittsamma sjukdomar hos människan, bl.a. salmonellabakterier, campylobakter-bakterier och influensavirus. Människor smittas lätt av bakterier och det är möjligt att fågelinfluensaviruset förändras och orsakar smitta hos människor. Återkommande fågelinfluensaepidemier hos fåglar är ett hot mot bland annat pälsdjurs- och fjäderfäproduktion, men även mot människors hälsa.
Hanhia ruohikolla

Om du hittar en död fågel i naturen eller gårdområde, iaktta följande instruktioner

Enskilda vilda döda fåglar lämnas  i naturen. Om de döda fåglarna är många till antalet, man ska göra en anmälan till närmaste veterinär.  Från gårdsområdet  ska fågel bortföras.

Instruktioner för rengöring av bord, stolar och terrasser som sölats ned med fågelspillning

Solens strålning förstör mikrober utomhus, men påverkar inte inuti fläckar och därför ska fågelspillning tvättas bort på områden där man vistas.

Information för arbetsplatser med särskild risk för exponering för fågelinfluensa

Fågelinfluensa kan förekomma till exempel på pälsdjursfarmer och fjäderfäanläggningar. Även i samband med utomhusarbeten där man stöter på fåglar och delar och spillning från dem kan det förekomma risk för exponering.

Våra experter

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595

Nyckelord