De vanligaste besvären i stöd- och rörelseorganen

En av fyra arbetstagare i Europa uppskattas ha en sjukdom eller smärta i stöd- och rörelseorganen. Detta gäller även i Finland: rygg- och nacksmärtor och artros hör till de vanligaste och ofta långvariga sjukdomarna bland arbetstagare. De försämrar många arbetstagares livskvalitet, funktionsförmåga och arbetsförmåga och minskar arbetsproduktiviteten.
-

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen utgör en betydande belastning för företagshälsovården och för den övriga hälso- och sjukvården. I takt med att den förvärvsarbetande befolkningen blir äldre kommer dessa sjukdomar att fortsätta att öka. Det skulle därför vara viktigt att öka satsningarna på att hålla stöd- och rörelseorganen friska på arbetsplatserna.  

Förutom problem med ryggen och lederna är också smärttillstånd i senor, senfästen och muskler vanliga, men oftast övergående besvär. Förekomsten av osteoporos ökar med åldern. Kroniska inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism eller ryggradsreumatism, förekommer även hos personer i arbetsför ålder, men de är sällsynta jämfört med de tidigare.  

En av de vanligaste yrkessjukdomarna är tennisarmbåge eller lateral epikondylit som orsakats av upprepande arbete.  

Smärtor i stöd- och rörelseorganen förekommer ofta i flera områden samtidigt. Sådan multipel smärta är ännu vanligare än att ha symtom i bara en del av kroppen. Ju mer omfattande smärtan är, desto kraftigare försämrar den förmågan att arbeta.