Osaaminen ja oppiminen työssä

Oppimista ja osaamisen kehittämistä työssä voidaan tarkastella yksilöllisenä sekä yhteisöllisenä ilmiönä. Työntekijä voi oppia työssä hankkimalla uutta tietoa tai opettelemalla uusia taitoja. Nopeasti muuttuvassa työelämässä on tärkeää rakentaa jatkuvasti yhteisiä työtä uudistavia käytäntöjä ja yhteisen oppimisen areenoita.
kuvituskuva

Oppimista tapahtuu  

  • yksilön tietojen ja taitojen kehittymisenä 
  • osallistumisena työpaikan käytäntöihin 
  • uusien käytäntöjen yhdessä luomisena.

Kehittämisvälineitä yhdessä oppimiseen

Avainsanat