Etätyöterveysneuvottelun toimivat käytännöt

Tämä osio on suunnattu kaikille työterveysneuvotteluun osallistujille niissä tilanteissa, kun neuvottelu pidetään etäyhteydellä. Tähän osioon on koottu hyviä käytäntöjä etätyöterveysneuvotteluun valmistautuessa, itse neuvottelutilanteeseen ja sen jälkeen. Osio täydentää muita oppimateriaalissa olevia osioita, joten tutustuthan myös niihin.

Työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan on arvioitava, soveltuuko neuvottelu etäyhteydellä hoidettavaksi. Työterveysneuvottelu voidaan toteuttaa etäyhteydellä, kun kaikki neuvotteluun osallistuvat ovat antaneet siihen suostumuksensa.  Asiakkaan suullinen tai kirjallinen suostumus etäpalveluun tulee kirjata työterveyshuollon asiakirjoihin. (Ohje ehkäisevän työterveyshuollon palveluista ja niiden kriteereistä)