Hanke

Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä

Lähiesimies ja työura -hankkeen päätavoitteena on tukea keskijohdossa toimivia esihenkilöitä ikääntyvien työntekijöiden johtamisessa. Hankkeen aikana kehitämme esihenkilöille suunnatun voimavaralähtöisen vertaisryhmävalmennuksen ja tutkimme sen vaikuttavuutta.

Aikataulu

1/2021–5/2023

Tavoitteet

  • Kehittää esihenkilöille kohdennettu valmennus ja tutkia, voidaanko sillä vahvistaa esihenkilöiden voimavaralähtöistä tukea ikääntyville työntekijöille sekä myönteistä asennoitumista ikääntyviä työntekijöitä kohtaan.
  • Tutkia valmennuksen vaikutuksia esihenkilö-työntekijäsuhteen laatuun sekä esihenkilöiden ja työntekijöiden työhyvinvointiin ja -motivaatioon.
  • Tutkia, ketkä hyötyvät valmennuksesta eniten.

Esihenkilöille lisää osaamista ikääntyvien johtamiseen

Kehitämme esihenkilöille suunnatun verkkovalmennuksen keväällä 2021. Varsinaisen tutkimuksen käynnistämme elokuussa 2021 esihenkilöille ja työntekijöille suunnatulla lähtötilannekyselyllä. Tämän jälkeen aloitamme esihenkilöiden työpaikkakohtaiset valmennukset. Hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia arvioimme seurantakyselyin välittömästi valmennuksen jälkeen (esihenkilöt) sekä kuusi kuukautta valmennuksen päätyttyä (esihenkilöt ja työntekijät).

Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle työntekijälle

Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle esihenkilölle

Hankkeen toteutus

Esihenkilöillä on keskeinen ja haastava rooli ikääntyvien työntekijöiden työurien tukemisessa. Hankkeemme tuottaa uutta tietoa ja osaamista keinoista auttaa esihenkilöitä ikääntyvien työntekijöiden johtamisessa ja tukemisessa. Vahvistamalla esihenkilöiden kykyä tukea ja kohdata ikääntyviä työntekijöitä, voidaan vähentää esihenkilöiden psyykkistä kuormitusta ja parantaa esihenkilö-työntekijävuorovaikutusta. Tämä voi edelleen vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia ja -motivaatiota.

Hankkeen tuloksena syntyvää tutkimuslähtöistä valmennusta voidaan hyödyntää ikä- ja työurajohtamisen kehittämisessä työpaikoilla.

Kysy hankkeesta

Mervi Ruokolainen

Mervi Ruokolainen

Projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
mervi.ruokolainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2106

Yhteistyötahot

Hankkeeseen osallistuvat ABB Oy, Elisa Oyj, Kouvolan kaupunki, Orion Oyj, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Realia Group Oy, Riihimäen kaupunki, Teknos Oy ja Oy Hartwall Ab.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä työpaikat.