Hanke

Muutoskyvykkyys menestystekijänä

Muutoskyvykkyys menestystekijänä -hankkeessa tutkimme työpaikkojen kokemuksia ja selviytymiskeinoja viime vuosien aikana tapahtuneista haastavista toimintaympäristön muutoksista. Kartoitamme, arvioimme ja kehitämme edelleen selviytymisratkaisuja, jotka vahvistavat organisaatioiden resilienssiä tulevaisuuden varalle. Tavoitteenamme on vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden kykyä selviytyä pitkittyneistä ja päällekkäisistä häiriötilanteista.
Henkilö pitää esitelmää toimistossa ja osoittaa tilastotietoja valkotaululla.

Aikataulu

1/2024–1/2026

Tavoitteet

Suomalaiset työpaikat ovat kokeneet viime vuosina yllättäviä muutoksia, joista eri työpaikat ovat selvinneet hyvin eri tavoin. Yleisesti voidaan todeta, että ne työpaikat, joissa on aktiivisesti tehty kehittämistoimenpiteitä, selviytyvät muutoksista muita paremmin. 

Tässä hankkeessa tunnistamme ja arvioimme toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka ovat auttaneet työpaikkoja selviytymään viime vuosien haasteista. Jatkamme toimintamallien kehittämistä, jotta työpaikat voisivat jatkossa entistäkin paremmin sopeutua odottamattomiin muutoksiin. 

Aineistot ja menetelmät

Keräämme PK-yritysten ja organisaatioiden kokemuksia ja kehittämisratkaisuja haastatteluissa. Lisäksi kehitämme edelleen toimintamalleja ja keinoja vahvistaa resilienssiä työpajoissa, yhdessä osallistuvien organisaatioiden kanssa. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeessa toteutamme kaksi tutkimusjulkaisua sekä yleistajuisia kirjoituksia. Lisäksi toteutamme kaksi maksutonta webinaaria, joissa kerrotaan hankkeen tuotoksista ja oivalluksista. Lopputuotoksena esitämme suosituksia ja tarjoamme keinoja resilienssin vahvistamiseksi PK-yrityksissä ja organisaatioissa. 

Tutkimusryhmä

Hankkeen projektipäällikkö: 

Mervi Halonen, vanhempi asiantuntija

Tutkimusryhmä:

Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori

Miira Heiniö, erityisasiantuntija

Hanna Uusitalo, erityisasiantuntija

Anna-Leena Kurki, vanhempi asiantuntija

Antti Soikkanen, vanhempi konsultti 

Kysy hankkeesta

henkilökuva

Mervi Halonen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
mervi.halonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2483

Rahoittaja

Työsuojelurahasto 

Työsuojelurahaston logo

Yhteistyötahot

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat:

Jamkicks Oy
Arkkitehdit Tommila Oy
Yrityslaskenta Group YLG Oy 
TSS Prime Oy
Kirkon palvelukeskus KIPA