Hanke

Työkykytieto ja työllistymiskykytieto toiminnan tukena – TykyData

Osatyökykyisten hoito- ja palvelukokonaisuudessa oleellista on vastuunotto palvelun järjestämisestä, mihin sisältyy myös tiedonkulun varmistaminen ja yhteistyö eri ammattilaisten kesken. Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää osatyökykyisen työkyky- ja työllistymiskykytietoa koskeva tietokäytäntö.

Aikataulu

2020–2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli selvittää

  • millaista työkyky- ja työllistymiskykytietoa tarvitaan osatyökykyisen palvelupolulla,
  • mistä tieto tulee,
  • kenelle tiedon pitäisi mennä ja
  • miten tietotekniikka tukee tietojen vaihtoa ammattilaisten kesken.

Hankkeen tuloksena syntyi toimintamalli työkyky- ja työllistymiskykytiedon hyödyntämisestä osatyökykyisen palvelupolulla.

 Tutustu hankkeen loppuraporttiin Julkarissa.   

Aineistot ja menetelmät

  • Kyselytutkimus (sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveyshuolto, TE- ja TYP-palvelut, Kela, kuntoutus, työeläkevakuuttajat ja kuntouttavaa toimintaa osatyökykyisille toteuttavat tahot ja henkilöt, kuten potilasjärjestöt ja kokemusasiantuntijat) tehtiin keväällä 2021.
  • Virtuaaliset asiantuntijatyöpajat on pidetty syksyllä 2021. Työpajojen tavoitteena on yhtenäistää toimintamallia työkyky- ja työllistymiskykytiedon hyödyntämisestä osatyökykyisen palvelupolulla. 

Kysy hankkeesta

Sari Nissinen

Sari Nissinen

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
sari.nissinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2751

Tutkijaryhmä

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö