Hanke

Työterveyshuollon asiakasportaalien hyödyllisyys työkyvyn ja työolojen edistämisessä (TYTTI)

Digitaalisten palvelujen käyttö työterveyshuollossa on yleistynyt. Hankkeessa selvitetään asiakasportaalien käyttöä työkyvyn tukeen sekä työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvässä yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten ja asiakkaiden välillä.
Henkilö istuu tietokon

Aikataulu

3/2024–2/2026

Tavoitteet

Työterveyshuollon asiakasportaalit ovat merkittäviä yhteistyön välineitä työterveyshuollon, työpaikan ja työntekijöiden välisessä yhteistyössä. Vaikka asiakasportaalien käyttö onkin yleistä, niitä on tutkittu vielä vähän.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää työterveyshuollon asiakasportaalien käyttöä, koettua hyödyllisyyttä ja asiakasportaaleista saatavan tiedon merkitystä työkyvyn tukemisessa sekä työn terveellisyyden ja turvallisuuden kehittämisessä. 

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus on poikkileikkaustutkimus, jossa aineisto kerätään monimenetelmällisesti kyselyillä ja haastatteluilla.

Tutkimuskohteena ovat työterveyshuollon asiakasportaaleja käyttävät työntekijä- ja työnantaja-asiakkaat sekä työterveyshuollon ammattilaiset. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimus tuottaa uutta tietoa työterveyshuollon digitaalisten palvelujen käytöstä ja hyödyllisyydestä. Tietoa saadaan samanaikaisesti eri käyttäjätarpeista eli työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon ammattilaisen näkökulmista.

Tulokset hyödyttävät työterveyshuollon palveluntuottajia asiakasportaalien parannuskohteiden tunnistamisessa ja niiden käytettävyyden lisäämisessä. Tuloksista on hyötyä myös asiakkaille, kun portaaleja kehitetään vastaamaan paremmin koettuja asiakastarpeita.  

Tutkimusryhmä

Sari Nissinen, projektipäällikkö, tutkija

Erja Sormunen, tutkija

Pauliina Toivio, tilastotieteilijä

Kysy hankkeesta

Sari Nissinen

Sari Nissinen

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
sari.nissinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2751

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos