Hanke

Ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua edistävät tilalliset ratkaisut monitilatoimistoissa – ActiveWorkSpace

Tila, valo ja akustiikka joustavan työskentelyn ja työtilan valinnan tukena. Hankkeen lyhenne on ActiveWorkSpace.
Moderni tilava toimistotila

Kuva: Piia Markkanen, Oulun yliopisto

Aikataulu

2018-2023

Tavoitteet

ActiveWorkSpace hankkeen tavoitteena on tunnistaa monitilatoimistojen työntekijöiden ympäristötyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja työn imua tukevat keskeiset tilalliset ratkaisut.

Aineistot ja menetelmät

Monitieteiset tutkimusryhmät

Hankkeen tutkimusryhmät edustavat eri tieteenaloja.  Monitieteisten tutkimusryhmien yhteenliittymän (konsortion) osapuolet teoretisoivat tuotettua uutta tieteellistä tietoa työterveystiedon (Työterveyslaitos), akustisen tiedon (Turun ammattikorkeakoulu) ja tilallisen suunnittelutiedon (Oulun yliopiston arkkitehtuurin laitos) näkökulmista.

Konsortio-osapuolilla on laaja-alainen asiantuntemus toteuttaa yhdessä aidoissa ympäristöissä poikittaisia ja pitkittäisiä interventiotutkimuksia. Tutkimusten  taustalla on tieteenalakohtainen ajankohtainen huippututkimus sekä laboratoriotutkimukset.
 

Tulokset ja vaikuttavuus

Tieteenalakohtaisten laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien avulla, konsortio-osapuolet vastaavat kattavasti tutkimuskysymykseen:

Kuinka monitilatoimistojen tilalliset ratkaisut edistävät ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua?

Tutkimusryhmä

Virpi Ruohomäki, Annu Haapakangas, Ari-Pekka Rauttola, Pia Sirola

Rahoittajat

Suomen Akatemia

Hankkeen toteuttajat

Työterveyslaitos, tutkimuksen johtaja, Virpi Ruohomäki

Turun ammattikorkeakoulu, tutkimus- ja koulutusvastaava, Valtteri Hongisto

Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, konsortion johtaja, Aulikki Herneoja

Tutustu hankkeessa toteutettuihin artikkeleihin

Kysy hankkeesta

Virpi Ruohomäki

Virpi Ruohomäki

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
Virpi.Ruohomaki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2941