Muutosvuoropuhelu rohkaisee yrittäjää kokeiluihin

Yrittäjän arki on kiireistä. Kun päivittäiset tehtävät vievät paljon aikaa ja energiaa, tulevaisuuden haasteiden hahmottaminen jää vähemmälle. Voisiko Muutosvuoropuhelu tarjota tilaisuuden pysähtyä?
-
Heli Hannonen
Heli Hannonen
työterveyspsykologi
Maarit Kaartinen
Maarit Kaartinen
erityisasiantuntija

Muutosvuoropuhelu on menetelmä, jossa tarkastellaan rinnakkain yrityksen kehityssuuntia ja yrittäjän osaamistarpeita: mihin yritys on menossa ja miten sinne päästään?

Pohdinnoista yrittäjä muodostaa näkymän yrityksen lähitulevaisuuteen, tunnistaa yrityksen muutos- ja osaamistarpeet ja synnyttää kehittämisideoita ja -kokeiluja. Kokeilujakson jälkeen tuloksia arvioidaan yhdessä toisten yrittäjien kanssa. 

Hankkeessamme Muutosvuoropuhelu-prosessiin lähti mukaan joukko eri toimialoilla ja yritystoiminnan eri vaiheissa toimivia yrittäjiä: osa oli aloittamassa omaa yritystä ja haki kirkastusta yrityskonseptilleen, kun taas osa pitkän linjan yrittäjistä oli havainnut erilaisia uudistamisen tarpeita.

Prosessi sai yrittäjät tarttumaan toimeen

Yrittäjille Muutosvuoropuhelu-prosessi tarjosi ajan, paikan ja mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan yrityksen asioita ja kehittämistä. Ensiksi yrittäjät laativat konkreettisesti muutoskuvan eli kehityskartan yrityksensä toiminnasta. Näin rakentunut kokonaiskuva auttoi yrittäjiä ideoimaan ja toteuttamaan lähitulevaisuuteen suunnattuja kehittämiskokeiluja.

Moni yrittäjä kommentoi, että prosessi sai oikeasti tarttumaan toimeen! Kokeiluillaan yrittäjät tavoittelivat esimerkiksi entistä parempia tai uusia palveluita asiakkaille, yrityksen toiminnan sujuvuutta ja tuloksellisuutta sekä uutta osaamista ja lisää virtaa yrittäjän arkeen.

Muutostarkastelun myötä esimerkiksi konkariyrittäjä tunnisti asiakaskuntansa vuosien varrella muuttuneen ja pohti palvelun suuntaamista paremmin asiakkaiden tarpeita vastaamaan. Kun yksi yrittäjä haki intoa työhönsä palvelurepertuaarinsa laajentamisesta, toinen mietti, mitä karsisi ja mihin keskittyisi.

Joillekin yrittäjille korona-aika oli merkinnyt hiljaisempaa aikaa ja yritystoiminnan hiipumista, mikä oli virittänyt hajanaisia ideoita jatkosta tai saanut ajattelemaan jopa yritystoiminnasta luopumista. Näitä tilanteitaan ja ajatuksiaan yrittäjät pääsivät Muutosvuoropuhelu-prosessissa jäsentämään ja viemään toimintaa myös käytännössä eteenpäin.

Yrittäjät sparrasivat ja tukivat toisiaan 

Muutosvuoropuheluun osallistuneet yrittäjät kokivat, että yritykseen ja omaan osaamiseen liittyvät asiat tulivat uudella tavalla näkyviksi. Muutostarkastelu paljasti työhön vaivihkaa hiipineitä ja oman mielenkiinnon kohteiden muutoksia. Havahduttiin esimerkiksi huomaamaan yrityksen ja oman yrittäjäuran käännekohtia.

Erityisen antoisana yrittäjät pitivät vertaisilta saatua sosiaalista tukea ja sparrausta. Kollegat rikastuttivat toistensa kokeiluideoita ja rohkaisivat tarttumaan kokeiluihin.

Tärkeää oli huomata, että pienikin askel voi viedä eteenpäin ja se kannatti ottaa. Kokeiluista saatuja kokemuksia arvioitaessa voitiin iloita onnistumisista ja arvokkaista havainnoista jatkoa varten.

Yrittäjien Muutosvuoropuhelu-prosessi osoittaa, kuinka asioita näkyväksi tekemällä ja niistä yhdessä keskustelemalla muodostuu uudenlainen kokonaiskuva yrityksen toiminnasta. Siitä päästään kehittämisessä eteenpäin, kokeillaan ja opitaan uutta yrityksestä, itsestä ja kehittämisestä. 

Ketterät ja hyvinvoivat yritykset -hankkeen yrittäjille suunnatussa Muutosvuoropuhelu-prosessissa apuna ja tukena ovat Työterveyslaitoksen asiantuntijat.

 

Lisätietoja:

Matkalla menestykseen -opas (esittelee Muutosvuoropuhelu-työkalun yrittäjille sopivan version)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!