Työhyvinvoinnista huolehtiminen osaksi yrittäjän osaamista

Yrittäjät tunnistavat tarpeen ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Valitettavasti vain harva yrittäjä ymmärtää omasta työhyvinvoinnistaan huolehtimisen osaksi tätä osaamista. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen on kuitenkin olennaista, koska se kulkee käsi kädessä menestyksekkään yritysosaamisen ja yrittäjänä kehittymisen kanssa.
-
Satu Mänttäri
Satu Mänttäri
johtava tutkija

Yrittäjän työssä oma aika ja jaksaminen ovat usein niitä asioita, jotka joustavat.

”Tarjoamani palvelut ovat laajentuneet muutaman viime vuoden aikana ikään kuin vaivihkaa. Olen opiskellut uutta ja rakentanut uusia palveluita. Huomaan, että minulla on aika paljon uusia asiakkaita entisten lisäksi.

Välillä mietin, hajotankohan itseäni liikaa, pitäisiköhän keskittää energia johonkin, raskisinko luopua jostain. Pitäisi löytää sopiva tahti työssä ja raivata aikaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Nyt on jäänyt parilta viikolta esimerkiksi kuntoilu ihan kokonaan. Huomaan, että käyn ylikierroksilla ja kroppa vaatii lepoa. Haluaisin pystyä nollaamaan ajatukseni töistä lähdettyäni, mutta työasiat hiipivät helposti ajatuksiin, yölläkin.”

Esimerkki kertoo siitä, kuinka yritystoiminnan sujuminen ja yrittäjän työhyvinvointi kietoutuvat yhteen. Asiakkaiden tyytyväisyys ja toiminnan sujuminen tuovat yrittäjälle onnistumisen kokemuksia. Itselle mieluisan ja hallittavan työn rakentaminen on mielekästä ja innostavaa – toisin sanoen työhyvinvointia tuottavaa. 

Kuormituksen hillintää ja voimavarojen lataamista

Mieluisassakin työssä vastaan voi tulla liiallinen kuormittuminen ja voimavarojen hiipuminen. Yrittäjäkin voi leipääntyä työhönsä. Jos työssä ja vapaa-ajalla ei ole riittävästi mahdollisuuksia voimavarojen lataamiseen, se näkyy työhyvinvoinnin heikkenemisenä. 

Lopulta kysymys on pienistä asioista, joiden tiedostaminen ja ottaminen osaksi normaalia ratkaisee. Voimavarat riittävät mielekkääseen yritystoimintaan, jos keho ja mieli saavat mahdollisuuden palautua säännöllisesti pääasiassa unen aikana, mutta myös mikrotauoilla työpäivän lomassa. Työhyvinvoinnista huolehtiminen vaatii siis myös osaamista.

Osaamis- ja kehittämistarpeet esille kehityskartan avulla

Tukena yrittäjän osaamisen kehittämisessä Pohjois-Pohjanmaalla on ollut Ketterät ja hyvinvoivat yritykset -hanke.

Hyvinvointianalyysistä yrittäjät ovat saaneet objektiivista mittaustietoa elimistönsä kuormittumisesta ja palautumisesta. Muutosvuoropuhelu-prosessissa yrittäjät ovat saaneet välineitä yritystoiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Muutosvuoropuhelussa yrittäjät laativat muutoskuvan eli kehityskartan yrityksensä toiminnasta. Menetelmä pakottaa pysähtymään hetkeksi tulevaisuuden äärelle. 

Kokonaiskuvan pohjalta syntyy oivalluksia ja huomataan oleellisia kehittämis- ja osaamistarpeita. Missä asiassa tarvitset uutta osaamista? Onko toimintatavoissa jotain kehitettävää? Onko tarpeen luopua jostain, jotta voit panostaa uuteen? Miten opit palautumaan ja irrottautumaan työstä, lataamaan voimavaroja?  

Tartut toimeen ja toteutat kehittämiskokeiluja, jotka edistävät yritystoimintaa ja omaa ammatillista osaamistasi. Näin toiminnan sujuvuutta ja työn hallintaa parantamalla tuet samalla omaa työhyvinvointiasi.

Muutosvuoropuheluun osallistuneiden yrittäjien kokemuksia:

”Oivalsin, että haluan tehdä työstäni omannäköisen. Kehitän tietoisesti omia toimintatapoja ja kuuntelen asiakkaiden palautteita. Opettelen uuden ajanvarausohjelman ja suunnittelen aikatauluni realistiseksi. ” 

”Oli hyvä pysähtyä tarkastelemaan omaa työtä uudesta perspektiivistä. Arki on kiireistä. Kun on itse kädet savessa koko ajan, kokonaisnäkemys hämärtyy herkästi. Muutosvuoropuhelun pohjalta päätin ryhtyä uudistamaan yhden palvelun sisältöä. Kokeilen uutta ensiksi muutaman asiakasryhmän kanssa ja katson, millaisen vastaanoton se saa.” 

”Ymmärrän nyt entistä paremmin stressinhallinnan ja palautumisen tärkeyden. Pyrin rentoutumaan säännöllisesti ja pidän kiinni laadukkaista yöunista. Olen kuitenkin tietoinen siitä, että tarvittaessa voin tehdä tavallista intensiivisemmin töitä, kunhan se on satunnaista.”

 

Lisätietoja:

Ketterät ja hyvinvoivat yritykset (tutkimushankkeen esittely)

Kehityskartta auttaa yrittäjää kurkistamaan lähitulevaisuuteen (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Matkalla menestykseen -opas (esittelee Muutosvuoropuhelu-työkalun yrittäjille sopivan version)

Muutosvuoropuhelu-menetelmä

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!