Yhdessä oppiminen tehostaa verkkokoulutusta

Työpaikan ihmiset ja heidän työnsä kytkeytyvät toisiinsa yhä tiiviimmin. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös verkkokoulutuksissa. Yhdessä oppiminen on avain onnistuneisiin muutoksiin.
-
Puskala Liisa
Liisa Puskala
erityisasiantuntija

Uusi tietojärjestelmäpäivitys, uusi asiakas, uudistunut palvelumalli, uusi työryhmä, yhteinen ajanhallinta…

Työmme on täynnä uusien käytäntöjen oppimista. Oppimisesta puhutaan kriittisen tärkeänä metataitona. Eikä syyttä. Työmme on yhä enemmän sidoksissa toisten tekemiseen, ja monia työvaiheita tehdään ihan aidosti yhdessä ajatellen. Tämä tekee myös oppimistarpeista yhä enemmän yhteisöllisiä.

Koulutuksessa ryhmä oppii paremmin kuin yksilö

Työelämää tukeva valmennus tähtää työpaikan käytäntöjen parantamiseen. Siksi on viisasta, että valmennuksen oivalluksia pyritään muotoilemaan työpaikan käytännöiksi ja kokeiluiksi jo valmennuksen kuluessa.

Kun valmennukseen osallistuu useita saman työpaikan ihmisiä, saadaan kehitystyö käyntiin heti. Monet ovat osallistuneet työparina tai pienenä ryhmänä ja muodostaneet valmennusaiheen ympärille myös työpaikan sisäisen opintopiirin.

Yhteisöllisyys onkin yksi vaikuttavan verkkokoulutuksen periaatteista, joista Työterveyslaitoksen asiantuntija Telma Rivinoja myös kirjoitti aiemmassa blogitekstissään.

Aidosti toteutuva uusi toimintatapa vaatii tuekseen ymmärryksen siitä, miksi muutos tarvitaan, mitä muutos vaatii ja mihin muutoksella voidaan päästä. Tätä keskustelua on vaikea käydä itsekseen. Siksi myös muutoksen onnistuneeseen tekemiseen tarvitaan useita ihmisiä. Parhaimmillaan tämä jaettu ymmärrys rakentuu jo valmennuksen aikana.

Valmentaja tukee yhdessä tekemistä

Useissa Työterveyslaitoksen verkkovalmennuksissa on mahdollisuus saada valmentaja mukaan tukemaan yhdessä tekemistä. Se vahvistaa tavoitellun muutoksen saavuttamista.

Valmentaja konkretisoi keskustelussa esiin tulleita asioita ja kannustaa viemään niitä työpaikan oikeille foorumeille käsiteltäväksi. Valmentajat jakavat myös omia kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjä. Näin hyvän ratkaisun keksiminen vauhdittuu.

Otetaan esimerkiksi Työterveyslaitoksen Virtaa palautumisesta -verkkovalmennus. Sen oppimistuloksena organisaation toimintatapaa muutetaan niin, että “tunnin” palaverin kestoksi sovitaan 45 minuuttia. Näin palaverien väliin jää pieni aika palautumiselle. Valmennuksen jälkeen myös moni työyhteisö kiinnittää huomiota keskittymisen mahdollistaviin yhteisiin käytäntöihinsä.

Työhyvinvoinnin johtaminen -verkkovalmennuksen aikana työpaikan koko johtoryhmä on pohtinut yhdessä, miten työhyvinvoinnin eri näkökulmat on järjestetty heidän organisaatiossaan ja kuinka niitä voitaisiin parantaa. Pohdinnat sovitaan heti toimenpiteiksi, joita lähdetään edistämään. Mainiona apuna tässä on käytetty verkkovalmennuksen kehittämiskuvauksia ja työpohjia.

Ajankäyttö työyhteisössä ei myöskään ole yksilölaji. Siksi Aika ja fokus -verkkovalmennuksessamme on yhteisöllisiä kehittämistehtäviä. Valmennuksen tehtävien jälkeen moni kertoo katsovansa työtään uudella tavalla.

Toteutamme mielellämme työyhteisöille omia räätälöityjä toteutuksia valmennuksista. Tällaisissa tapauksissa yhdessä oppiminen on erityisen tuottavaa.

Lue lisää Työterveyslaitoksen verkkovalmennuksista!

Kirjoittajat: Liisa Puskala ja Kimmo Oksanen

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!