Työterveyslaitoksella vahva panostus Sisäilmastoseminaarissa 2023

Sisäilmastoseminaari järjestetään 14.3.2023 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Seminaari tarjoaa kattavan poikkileikkauksen suomalaiseen sisäilmatutkimukseen. Työterveyslaitoksen asiantuntijoilla on useita esityksiä monipuolisista aiheista kuten sisäilmaohjeista, sisäilmaoireista, toimistoympäristön hyvinvointitekijöistä, puolihaihtuvista SVOC-yhdisteistä, kuitujen laboratorioanalyyseistä ja kvartsialtistumisen hallinnasta. Tervetuloa mukaan!
Kaksi naista juttelevat seminaarin tauolla.
Aki Vuokko
Aki Vuokko
apulaisylilääkäri
Sanna Selinheimo
Sanna Selinheimo
johtava tutkija
Kasvokuva Sara Malve-Ahlroth
Sara Malve-Ahlroth
erityisasiantuntija
Kaisa Wallenius
Kaisa Wallenius
vanhempi asiantuntija
Päivi Isokääntä
Päivi Isokääntä
vanhempi asiantuntija
Henkilökuva: Tapani Tuomi
Tapani Tuomi
johtava asiantuntija
Jussi Lyyränen
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen esitykset

Aamupäivä, klo 10.30–12.00

 • Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa*, Aki Vuokko

  Tutustu ohjeeseen >>
 • Luottamus julkisia instituutioita kohtaan ja toimintakyvyn vaikeusasteet sisäilmaan liittyvissä oireissa, Sanna Selinheimo

  Toimintakyvyn vaikeusasteita ja niiden yhteyttä luottamukseen selvitettiin väestöön pohjautuvassa aineistossa. Tutkimuksen toteuttivat THL, Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos.
 • Hyvinvointia edistävät voimavaratekijät toimistoympäristössä*, Sara Malve-Ahlroth

  Tutustu minikatsaukseen >>

Iltapäivä, klo 13–14.30

 • Sisäympäristön puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet: Mitä tiedämme nyt?* Kaisa Wallenius

  SVOC-yhdisteiden esiintymistä tarkastellaan ei-teollisissa sisäympäristöissä sekä arvioidaan niille altistumista ja mahdollisia terveysvaikutuksia. Työterveyslaitoksen ja THL:n katsaus aiheesta julkaistaan toukokuussa.
 • Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi - Ohje työpaikkojen sisäilmastoselvityksiä ja olosuhdearviointeja tekeville*, Päivi Isokääntä

  Tutustu ohjeeseen >>
 • Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa, Arto Heino, Lotus Demolition Oy

  Hanketta koordinoi johtava asiantuntija Tapani Tuomi Työterveyslaitoksesta.


  Tutustu hankkeeseen >>
 • The effect of microscopy and analytical parameters on fibre counting analysis by electron microscopes, Elektronimikroskoopin ja analyyttisten parametrien vaikutus kuituanalyysilaskentaan, Jussi Lyyränen

  Kuituanalyysissä lasketaan tietty osuus suodattimen pinta-alasta, joka riippuu elektronimikroskoopin yhden näkökentän alasta ja laskettujen näkökenttien lukumäärästä. Jos elektronimikroskoopin suurennosta käytetään kuituanalyysilaskennan perusteena, voidaan laskettujen näkökenttien määrässä tehdä -85 – 611% suuruinen virhe eri elektronimikroskoopista riippuen. Tämä siirtyy virheenä määritettävään analyysipinta-alaan. Parempi suure on yhden näkökentän ala, jolla tämä virhe voidaan välttää.

Posterit

 • Modelling of collection efficiencies of straight-through pore membrane filters for fibres with aspect ratios from 3 to 100 and the effect of face velocity, pore size, porosity and pressure drop - Virtausnopeuden, huokoskoon, huokoisuuden ja painehäviön vaikutuksen mallintaminen membraanisuodattimien keräystehokkuuteen kuiduille, joiden pituus/leveyssuhde on 3-100, Jussi Lyyränen

  Erilaisten suodattimien keräystehokkuuden mallintamisella voidaan nopeasti tutkia eri parametrien vaikutusta ja saada suuntaviivoja jatkotutkimukseen. Mallinukseen voidaan valita useita erilaisia malleja ja niiden yhdistelmiä ja valinnassa vaaditaankin tapauskohtaista optimointia. Sopivalla mallien valinnalla tulokset voivat olla jopa 10 % virhemarginaalin sisällä. Mallinnuksen tulosten tarkempi todentaminen tulisi aina varmistaa kokeellisilla mittauksilla.


  Tutustu Työterveyslaitoksen tarjoamiin Sisäilman laboratorioanalyyseihin >>

Keynote-esityksen aiheena korkeiden lämpötilojen terveyshaitat

Sisäilmastoseminaarin avaa ympäristöministeriön valtiosihteeri Terhi Lehtonen. Keynote esityksen pitää johtava tutkija Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) aiheena ”Korkeiden lämpötilojen terveyshaitat muuttuvassa ilmastossa”.

Iltatilaisuudessa Vuoden puhuja -ehdokas Anna Perho puhuu vaikuttavasta kommunikaatiosta.

Sisäilmastoseminaarin järjestää Sisäilmayhdistys.

Ohjelma ja ilmoittautuminen Sisäilmastoseminaari 2023

Tutustu myös

*Osa Työterveyslaitoksen esityksistä liittyy Kansalliseen sisäilma ja terveys 2018–2028 -ohjelmaan, jonka tuotoksia seminaarissa esittelee tutkimusprofessori Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Lisätiedot

Aki Vuokko, apulaisylilääkäri, puh. 043 820 0578

Sanna Selinheimo, vanhempi asiantuntija, puh. 043 825 0397

Sara Malve-Ahlroth, erityisasiantuntija, puh. 044 970 7292

Kaisa Wallenius, vanhempi asiantuntija, puh. 050 514 5993

Päivi Isokääntä, vanhempi asiantuntija, puh. 040 720 1913

Tapani Tuomi, johtava asiantuntija, puh. 040 760 8856

Jussi Lyyränen, vanhempi asiantuntija, puh. 050 439 7263Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]ttl.fi

 

Jaa sisältö somessa!