Mitä kuuluu? -kokonaisuus tukee sote-organisaatioita

Työterveyslaitos valmistelee työkalua sote-organisaatioille työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen. Työkalun nimi on Mitä kuuluu?

Katso tästä lyhyt esittelyvideo:

Siihen sisältyvät työhyvinvointikysely, digitaalinen työkalu tulosten hyödyntämiseen ja muutoksen tueksi tarjottavat palvelut. Kyselyllä kerätään tietoa johtamisesta ja esimiestyöstä sekä voimavaroista, jotka liittyvät työtehtäviin ja työn järjestämiseen, työyhteisön vuorovaikutukseen ja organisaatioon. Tietoa kerätään myös muutoksista työssä, muutoksiin sopeutumisesta sekä työn kuormituksesta.

Mitä kuuluu? -kokonaisuus antaa sote-organisaatioille työhyvinvoinnin tilannekuvan ja seurantatietoa. Sen avulla tyhyvinvointia voi johtaa tietoon perustuen ja sote-organisaatioiden välillä voi tehdä vertailuja.

Sote-alan uudistukset haastavat henkilöstön hyvinvoinnin

Henkilöstön kannalta uudistukset tarkoittavat ainakin

  • organisaatiomuutosta
  • toimintatavan muutosta
  • toimintakulttuurin muutosta
  • johtamisen muutosta sekä
  • epävarmuuden kasvua.

Näihin liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita henkilöstön hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn kannalta. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että esimerkiksi johtamisen oikeudenmukaisuus vähentää sairauspoissaoloja ja työyhteisön sosiaalinen pääoma suojaa masennukselta.

Työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen tarvitaan luotettavaa tietoa

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää systemaattista työhyvinvoinnin johtamista, joka ei ole mahdollista ilman riittävää tietopohjaa ja siihen kytkeytyvää strategisen työhyvinvoinnin johtamisen mallia.

Työterveyslaitos on tutkinut kunta-alalla työskentelevän sote-henkilöstön työtä, työyhteisöjä, johtamista, työssä jatkamista sekä hyvinvointia ja terveyttä 20 vuoden ajan Kunta10- ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointi -tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa kertynyt osaaminen ja tehdyt havainnot halutaan tuoda jatkossa sote-organisaatioiden hyödynnettäväksi työhyvinvoinnin strategisen johtamisen tukena ja työyhteisöjen toiminnan kehittämisessä.

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on mukana Työterveyslaitoksen pilottihankkeessa, jossa kehitetään Mitä kuuluu? -palvelukokonaisuutta työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen sote-alalla. Millaisia kokemuksia PPSHP:lla on Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyn pilottiin osallistumisesta?