Osa 2: Hoivan välineet ja lääkkeetön hoito

Tässä osassa tarkastellaan mitä välineitä hoivassa tarvitaan ja miten huolehditaan hoidettavan henkisestä hyvinvoinnista, muun muassa merkityksellisen tekemisen ja yksilöllisen hoivan kautta.
Kuvituskuva vanha nainen hymyilee
Sisällysluettelo

Tavoitteet

Tavoitteena on saada perustiedot ja -taidot tukea tarvitsevien ihmisten kotihoitoa varten soveltamalla erityisiä hoiva- ja hoitostrategioita, sekä menettelytapoja, jotka kunnioittavat heidän identiteettiään ja edistävät heidän itsenäisyyttään.

  • Teknisten lääkkeettömän hoivan taitojen hankkiminen
  • Psykososiaaliset toimet kotihoidossa

Sisältö

Sisältö valitaan eri profiilien oppimistarpeiden mukaan. Sisällön tulisi pyrkiä edistämään hoidettavan ihmisen omatoimisuutta.

Menetelmät

Tätä osiota voi opiskella esimerkiksi seuraavien menetelmien avulla:

  • Asiantuntijoiden luennot
  • Multimediavälineet
  • Tapauskohtaiset työpajat
  • Todellisten kokemusten pohdinta ja analysointi
  • Hyvien käytäntöjen vaihto ja analysointi
  • Roolipeli oppimisen välineenä
  • Käytännössä oppiminen ja mahdollisuuksien mukaan työssäoppiminen

Suositeltu osallistujamäärä: enintään 25 henkilöä kurssille
Suositeltu kesto: 8-20 tuntia
Tarvittavat tilat ja tarvikkeet: opiskelutila, jossa tarvittavia tukivälineitä (paarit, sänky, pyörätuoli, kainalosauvat jne)

Arviointi

Alkuarviointi:  Koulutettavat pohtivat nykyisiä tietojaan, taitojaan ja asenteitaan hoitoa kohtaan.

Väliarviointi:  Ryhmätoiminnan havainnointi sekä keskustelu ja pohdinta siitä, mitä on opittu.

Loppuarviointi: Kysely tai tentti teoreettisista elementeistä. Keskustelu ja pohdinta siitä, mitä on opittu, hoidon merkityksestä ja asenteestamme tukea tarvitsevaa henkilöä kohtaan. Tentti noin 3 kuukauden kuluttua.

Tapaustutkimus: Erityisen hoitotilanteen analysointi ja ratkaisuehdotusten tekeminen.

Kirjallisuusviitteet ja lisätiedot