Osa 7: Johtaminen

Tämä osio keskittyy johtamisen eri tapoihin.
Kuvituskuva katse, silmä
Sisällysluettelo

Tavoitteet

Sisältö

Menetelmät

Tätä osiota voi opiskella esimerkiksi seuraavin menetelmin:

  • Teoreettinen panos, työkalujen esittely
  • Käytännön harjoitukset ohjelmistojen käsittelystä
  • Käytäntöjen vaihto eri rakenteiden johtajien välillä
  • Pienryhmätyöskentely, viestintämateriaalin omaksuminen ja mukauttaminen
  • Työpaikkatilanteet, roolipelit ja simulaatiot
  • Multimodaalisuus

Työkalut: Hyvin varusteltu, muokattavissa oleva luokkahuone ja tavalliset toimistotyövälineet sekä työskentelytila omaa työskentelyä varten
Kesto: 18 tuntia valituista teemoista riippuen
Ryhmäkoko: 12-15 henkilöä

 

Kirjallisuusviitteet ja lisätiedot