Osa 7: Johtaminen

Tämä osio keskittyy ikäihmisten hoivan johtamiseen ja esittelee johtamisen erilaisia tapoja.
Kuvituskuva katse, silmä

Tavoitteet

Sisältö

Menetelmät

Tätä osiota voi opiskella esimerkiksi seuraavin menetelmin:

  • Teoreettinen lähestymistapa, luennot ja erilaisten johtamisen tapojen esittely
  • Käytännön harjoitukset johtamistyyleistä
  • Käytäntöjen vaihto erilaisten organisaatioiden välillä
  • Pienryhmätyöskentely, materiaalin omaksuminen ja mukauttaminen
  • Työpaikkatilanteet, roolipelit ja simulaatiot

Työkalut: Hyvin varusteltu, muokattavissa oleva luokkahuone ja tavalliset toimistotyövälineet sekä työskentelytila omaa työskentelyä varten
Kesto: 18 tuntia valituista teemoista riippuen
Ryhmäkoko: 12-15 henkilöä

Kirjallisuusviitteet ja lisätiedot