Osa 4: Teknologia muuttaa hoivaa

Teknologian ottaminen osaksi hoivaa voi säästää hoitajien aikaa, lisätä ikäihmisten sekä ammattilaisten turvallisuutta ja tuoda uutta sisältöä työhön. Samalla on kuitenkin tärkeää huomioida teknologian käyttäjien osaaminen ja oma motivaatio. Uuden teknologian käyttöönottoa on hyvä arvioida monista näkökulmista. Arviointi voi pitää sisällään myös kysymykset etiikasta, yksityisyydensuojasta, turvallisuudesta ja saavutettavuudesta.
kuvituskuva eläkeläispariskunta puhelimella

Johdanto

Tämän osan tarkoituksena on parantaa hoitajien valmiuksia ottaa hyvinvointiteknologia käyttöön hoitotyössä eettisesti ja ihmiskeskeisesti siten, että vanhukset voivat myös itse valita, millaista teknologiaa heidän palveluissaan käytetään. Ajatuksena on, että hyvinvointiteknologiaa voidaan kokeilla ja arvioida sen vaikutusta hoitajien työhön, vanhuksiin ja heidän suhteeseensa.

Ihmisten toimijuus tarkoittaa kykyä vaikuttaa ja tehdä tietoisia valintoja. Tässä osassa on tärkeää välttää teknologia-determinismiä ja lisätä toimijuutta, kun hyvinvointiteknologiaa sovelletaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elämään.

Tavoitteet

Sisältö

Tämän kokonaisuuden suunniteltu kesto on 15–20 tuntia.

Tarvittavat työkalut: Tietokoneavusteiset oppimislaitteet, iso näyttö, tietokone, verkkoyhteys jne.

Tilat: Yhteinen huone keskusteluja varten, mahdollisuus verkkotyöskentelyyn.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöistä

Tästä osiosta löydät esimerkkejä tämän osan toteutuksesta. Alla esitellyt toteutustavat ja tehtävät on testattu vanhustenhoivan ammattilaisten sekä lähihoitajaopiskelijoiden kesken Foibekartanon, Vantaan aikuisopisto Varian ja Työterveyslaitoksen organisoimassa koulutuskokeilussa helmikuussa 2022.

Qavad opiskelijat työskentelevät

Arviointi

Alustava arviointi: Arviointi perustuu kehittävään arviointiin.

Osan ennakkotehtävä: Osallistujat itse havainnoivat, kirjaavat tai kuvaavat tekniikan käytön nykytilaa työyhteisössään.

Väli- ja loppuarviointi: Oma pohdinta siitä, mitä osallistujat ovat oppineet ryhmätyöstä ja koulutuksen kokonaisuudesta. Pohdinta siitä, millaista teknologiaa voisi tai ei voisi soveltaa omassa työyhteisössä.

Kirjallisuusviitteet ja lisätiedot

Tästä osiosta löydät sekä materiaaleissa viitatun kirjallisuuden että lisälukemistoa aiheesta.