Osa 6: Viestintä ja vuorovaikutus

Tämän osan tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvään viestintään ja vuorovaikutukseen sekä miettiä, miten ikäihmisten omaa toimijuutta voi tukea viestinnällä.
Kuvituskuva shakkipeli

Tavoitteet

Menetelmät

Tämän kokonaisuuden suunniteltu kesto on noin 20 tuntia.
Työkalut: Videoprojektori, video, tietokone, diaesitys, kameranauhuri, käänteinen kaavio jne.
Tilat: Huone, jossa on siirrettävät tuolit, WiFi-yhteys.
Suositeltu osallistujamäärä: 8-16 osallistujaa kutakin ohjaajaa kohden.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä

Tästä osiosta löydät esimerkkejä tämän osan toteutuksesta sekä mahdollisia koulutuksessa käytettäviä sisältöjä. Alla esitellyt toteutustavat ja tehtävät on testattu vanhustenhoivan ammattilaisten sekä lähihoitajaopiskelijoiden kesken Foibekartanon, Varian ja Työterveyslaitoksen organisoimassa koulutuskokeilussa helmikuussa 2022.

Seuraavia alustuksia ja tehtäviä voidaan toteuttaa esimerkiksi kaksi-päiväisessä koulutuksessa.

kuvituskuva

Kirjallisuusviitteet