Osa 8: Hoivan koordinointi, kumppanuudet ja verkostot

Tässä osiossa käsitellään hoivan alueellisia verkostoja ja yhteistyötä eri organisaatioiden välillä.
kuvituskuva vanhus lukee kirjaa puistossa
Sisällysluettelo

Tavoitteet

Sisältö

 •  Alueen määrittely ja kodin haasteet tällä alueella / alueen keskeisten toimijoiden kartoittaminen kodin sektorilla
 • kotialueen ongelmien ja yhteisön toimijoiden strategioiden tunnistaminen ja analysointi
 • Alueen asianomaisten henkilöiden osallistumisen ja osallisuuden määrittävät tekijät suhteessa heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa.
  • verkostoissa ja kumppanuuksissa työskentelyn menetelmät:
  • Verkostojen ja kumppanuuksien määritelmät- Ensisijaiset ja toissijaiset verkostot.
  • Kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja kehittämisen edellytykset.
 • Verkostojen ja kollektiivisen dynamiikan elävöittäminen kyseisellä alueella ja kotona asumiseen liittyvien kysymysten ympärillä.
 • Yhteisöhankkeiden edistäminen tunnistettujen tarpeiden ympärillä, kuten hoitohenkilöstön ammatin edistäminen tai kotona asuvien ikääntyneiden eristämisen ehkäiseminen.
 • Kotihoitoalan edustaminen ja kotihoitoon liittyvistä kysymyksistä tiedottaminen vaaleilla valituille edustajille, tiedotusvälineille, muille ammattilaisille ja muille aloille.
 • Rahoituksen etsiminen ja/tai tarjouspyyntöjen suunnittelu.
 • Osallistuminen asianomaisen alueen kotihoidon toimintastrategiaan (alueellinen, kunnallinen, alueellinen toimintasuunnitelma jne.).
 • Kotihoitoon liittyviä kysymyksiä käsittelevien monialaisten seminaarien edistäminen, tilapäiskoulutus, kuten digitaalinen pääsy, PCA (Person Centred Approach), hellävarainen hoito, NVC (Non Violent Communication), psykososiaalisten riskien ehkäisy, COVID jne

Menetelmät

Tätä kokonaisuutta voi opiskella esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Työpajat ja tapaustutkimukset eri kokoisissa ryhmissä
 • Hyvien käytäntöjen analysointi ja jakaminen
 • Roolipelit, simulaatiot
 • Vierailut palveluntarjoajien luona eri ympäristöihin tutustumiseksi
 • Arvojen, kokemusten, tapausten tai ongelmien analysoinnista mallien laatimiseen
 • Aktiivinen pedagogiikka, joka perustuu annettuun ongelmaan pienryhmissä.

Suositeltu osallistujamäärä: 8-12
Suositeltu kesto: 10-15 tuntia
Tilat: hyvin varusteltu luokkahuone/verkkoalusta verkkokoulutusta varten

Kirjallisuusviitteet ja lisätiedot