Osa 8: Hoivan koordinointi, kumppanuudet ja verkostot

Tässä osiossa käsitellään hoivan alueellisia verkostoja ja yhteistyötä eri organisaatioiden välillä.
kuvituskuva vanhus lukee kirjaa puistossa

Tavoitteet

Sisältö

 • Alueen määrittely, alueen keskeisten toimijoiden kartoittaminen kodin sektorilla
 • Alueellisten ongelmien ja yhteisön toimijoiden strategioiden tunnistaminen ja analysointi
 • Alueellinen osallistuminen ja osallisuutta määrittävät tekijät (ihmisten toiveet ja tarpeet)
  • verkostoissa ja kumppanuuksissa työskentelyn menetelmät
  • verkostojen ja sidosryhmien määritelmät (ensisijaiset ja toissijaiset sidosryhmät)
  • Verkostojen rakentamisen ja kehittämisen edellytykset
 • Verkostojen ja kollektiivisen dynamiikan elävöittäminen kyseisellä alueella ja kotona asumiseen liittyvien kysymysten ympärillä
 • Yhteisöhankkeiden edistäminen tunnistettujen tarpeiden ympärillä (esim. hoitohenkilöstön ammatin edistäminen tai kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyys)
 • Kotihoitoalan edustaminen ja kotihoitoon liittyvistä kysymyksistä tiedottaminen vaaleilla valituille edustajille, tiedotusvälineille, muille sidosryhmille
 • Rahoituksen etsiminen ja/tai tarjouspyyntöjen suunnittelu
 • Osallistuminen asianomaisen alueen kotihoidon toimintastrategiaan (alueellinen, kunnallinen toimintasuunnitelma jne).
 • Kotihoitoon liittyviä kysymyksiä käsittelevien monialaisten seminaarien ja koulutuksen edistäminen, (esim. digitaalinen pääsy, ihmiskeskeinen hoiva, hellävarainen hoito, väkivallaton viestintä, psykososiaalisten riskien ja eettisen kuormituksen ehkäisy, kriisitilanteet jne)

Menetelmät

Tätä kokonaisuutta voi opiskella esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Työpajat ja tapaustutkimukset eri kokoisissa ryhmissä
 • Hyvien käytäntöjen analysointi ja jakaminen
 • Roolipelit, simulaatiot
 • Vierailut palveluntarjoajien luona eri ympäristöihin tutustumiseksi
 • Arvojen, kokemusten, tapausten tai ongelmien analysoinnista mallien laatimiseen
 • Aktiivinen pedagogiikka, joka perustuu annettuun ongelmaan pienryhmissä.

Suositeltu osallistujamäärä: 8-12

Suositeltu kesto: 10-15 tuntia

Tilat: hyvin varusteltu luokkahuone/verkkoalusta verkkokoulutusta varten

Kirjallisuusviitteet ja lisätiedot