Osa 5: Hoitajan hyvinvointi

Tässä osiossa keskitytään hoitajan omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen edellytyksenä työn tekemiselle.
kuvituskuva pariskunta penkillä

Tavoitteet

Sisältö

 • Työntekijälähtöinen innovointi: itseohjautuvuus, luovuus ja ongelmanratkaisu hoitotyössä.
 • Ammattietiikka ja deontologia (ammatillinen vaitiolovelvollisuus).
 • Elämän loppuvaihe ja ammattilaisten tukirooli menetykseen valmistautumisessa
 • Ammatillisten riskien (työuupumus, tapaturmat...) ennaltaehkäisystrategiat.
 • Työhön sitoutuminen ja työn voimavarat
 • Työn ja yksityiselämän tasapainottaminen ja vertaistuki
 • Työskentely hätätilanteissa/häiriötilanteissa (esimerkiksi: pandemia).

Menetelmät

Tätä osiota voi opiskella muun muassa seuraavin menetelmin:

 • Luennot, ryhmäkeskustelut ja videot teoriapohjan rakentamiseksi.
 • Tapaustutkimukset, videoanalyysit, roolipelit ja simulaatiot auttavat osallistujia analysoimaan erilaisia tilanteita
 • Työpajat ja ryhmätyöt
 • Keskustelut ja väittelyt omien taitojen kehittämiseen ja arvioimiseen

Työkalut: Hyvin varusteltu luokkahuone (tietokone, monitori, fläppitaulu, verkkoyhteys ym.)

Suositeltu osallistujamäärä: 8-16 henkilöä

Arvioitu kesto: 15-20 tuntia

Arviointi

Alkuarviointi: aivoriihi omaishoitajan roolista sekä stressin ja työuupumuksen hallinnasta (suullisesti tai kirjallisesti), (ammattilaisten osalta: ennakkotesti työhön sitoutumisesta)

Väliarviointi: eri toimintojen ja keskustelujen havainnointi

Loppuarviointi: tentti eri teoriasisällöistä. Osallistuminen simulaatioihin, työpajoihin ja roolipeleihin, (ammattilaisille: työelämään sitoutumista koskeva jälkitesti).

Kirjallisuusviitteet ja lisätiedot