2. Luo kokeilu

Tällä sivulla kerrotaan, mikä on kokeilu ja saat apua sen määrittelemiseen.
Sisällysluettelo

Mikä on kokeilu?

Onko tämä hyvä idea? Voisiko tämä toimia? Se selviää kokeilemalla!

Kokeilu on kestoltaan rajattu tapa testata ideoita, uutta tapaa toimia tai tuotetta. Kokeilun tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa kehitettävästä asiasta. Kokeilu voi onnistua tai epäonnistua, mutta epäonnistuessaankin, kokeilu tuottaa tärkeää tietoa siitä, miten kokeilua tulisi kehittää, jotta se toimisi laajemmin toteutettuna paremmin.

Kokeilun määrittäminen

Alla olevaa taulukkoa voit käyttää apuna kehittämiskokeilun selkeyttämiseen ja sen kuvailuun. Voit myös ladata itsellesi valmiin tyhjän pohjan tästä (kuva ja linkki tulee graafikolta).

Kehittämiskokeilun nimi                                                              
Mikä on kokeilun tavoite?  
Miten kokeilu liittyy työssä tai työyhteisössä
meneillään olevaan muutokseen?
Miksi se on tärkeä?
 
Mitä esteitä kokeilu voi kohdata?  

Miten kokeilua konkreettisesti edistetään?
- Ensimmäiset konkreettiset askeleet
- Aikataulu kehittämiskokeilun toteuttamiselle

 
Vastuuhenkilöt/työparit:
Missä tarvitaan toisten tukea? Kenen?
 
Miten kehittämiskokeilun etenemistä seurataan?  

Esimerkkitarina työotsikko

lkasdj alkjsd lkajsd