Kokeileva kehittäminen - kohti eettisempää toimintakulttuuria

Tämä opas neuvoo, miten työyhteisönä teemme kokeiluja, jotka vievät kohti eettisempää ja vastuullisempaa toimintakulttuuria.

Opas on suunnattu lähinnä vanhustyön esihenkilöille.
Sisällysluettelo

Opas on laadittu Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) -hankkeessa, joka toteuttaa kansallista ikäohjelmaa.

Oppaan ovat laatineet xx