3. Kokeile

Kokeilevassa työkulttuurissa esihenkilöiden tehtävä on kannatella kokeilujen kehittymistä ja seurantaa esimerkiksi kyselemällä niiden perään. Kokeiluita on hyvä tuoda esiin työyhteisössä myönteisinä asioina.
Sisällysluettelo

Skenaariotehtävä: Kokeilevan työkulttuurin edellytyksiä

Tämä skenaarioharjoitus voidaan toteuttaa oman organisaation eri toimijoiden kesken. On hyvä olla mukana henkilöstöä eri tasoilta ja tehtävistä, jotta kuvauksista tulee mahdollisimman realistisia. Johtoa tarvitaan mukaan ainakin skenaarion esitysvaiheessa yleisönä, ja jotta tieto koetusta tilanteesta menee johdon tietoon.​

Voit käyttää alla olevaa nelikenttäpohjaa työskentelyn tukena.

Kokeiluja syntyy paljon +
Henkilöstö ei voi hyvin -
Kokeiluja syntyy paljon +
Henkilöstö voi hyvin +
Kokeiluja ei synny paljon -
Henkilöstö ei voi hyvin -
Kokeiluja ei synny paljon -
Henkilöstö voi hyvin +

Miten kokeiluita voi edistää?

Työntekijälähtöisiä kokeiluja ja innovaatioita voidaan parhaiten tukea, kun ne ikään kuin ujutetaan osaksi organisaation toimintapolitiikkaa ja strategioita. Esihenkilöillä on tähän koordinointityöhön ainakin kolme erilaista keinoa:

  • Puolesta puhuminen: Puhua kokeilujen puolestapuhujana ylemmän tason areenoilla ja ujuttaa se osaksi organisaation toimintaohjeita tai strategioita
  • Dokumentointi: Dokumentoida kokeilun toimintatapa sellaiseen muotoon, että muut kuin kokeilussa olleet voivat ottaa sen osaksi omaa toimintaansa
  • Yhteistyöareenat: Luoda sellaisia yhteistyöareenoita, joissa erilaiset kokeilut kohtaavat. Yhteisissä kokouksissa voidaan esimerkiksi arvioida kokeiluja tai vapaamuotoisesti kertoa niistä yli tiimirajojen.
Strategialähtöinen ja työntekijälähtöinen kehittäminen kohtaavat – parhaat edellytykset uudistuksille!

Kuva: Strategialähtöinen ja työntekijälähtöinen kehittäminen kohtaavat – parhaat edellytykset uudistuksille!

(Lähde: Saari, E., Lehtonen, M.H. and Toivonen, M. 2015. Making bottom-up and top-down processes meet in public innovation. The Service Industries Journal, 6 (35), Special issue: Creativity and Innovations in Services, 325 - 344. http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2015.1003369)

Tarinat jatkuvat

Olipa kerran ja sen pituinen se. Jatkuu ensi numerossa.