3. Kokeile

Kokeilevassa työkulttuurissa esihenkilöiden tehtävä on kannatella kokeilujen kehittymistä ja seurantaa esimerkiksi kyselemällä niiden perään. Kokeiluita on hyvä tuoda esiin työyhteisössä myönteisinä asioina.

Kokeilu lähtee käyntiin

Hoivakoti Hempeän työntekijät ovat kehittäneet keskustelukulttuurin avaamisen avuksi case-palaverit. Tarpeen mukaan kokoonnutaan yhteen ja tuodaan vaikeat tapaukset yhteiseen keskusteluun. Esihenkilö Oona ja hoitaja Mirja suunnittelevat ensimmäiset case-palaverit yhdessä. Mirja tuo ensimmäiseen palaveriin oman vaikean asukkaan tapauksen ja Oona pitää huolta, että keskustelu pysyy avoimena, asiallisena ja rakentavana.

Ensimmäisen palaverin jälkeen muutama muu hoitaja rohkaistuu ehdottamaan omia tapauksiaan aiheiksi tuleville palavereille. Kuukauden kuluttua kokoonnutaan arvioimaan yhdessä kokemuksia case-palavereista.

Miten kokeiluita voi edistää?

Työntekijälähtöisiä kokeiluja ja innovaatioita voidaan parhaiten tukea, kun ne ikään kuin ujutetaan osaksi organisaation toimintapolitiikkaa ja strategioita. Esihenkilöillä on tähän koordinointityöhön ainakin kolme erilaista keinoa:

  • Puolesta puhuminen: Puhua kokeilujen puolestapuhujana ylemmän tason areenoilla ja ujuttaa se osaksi organisaation toimintaohjeita tai strategioita
  • Dokumentointi: Dokumentoida kokeilun toimintatapa sellaiseen muotoon, että muut kuin kokeilussa olleet voivat ottaa sen osaksi omaa toimintaansa
  • Yhteistyöareenat: Luoda sellaisia yhteistyöareenoita, joissa erilaiset kokeilut kohtaavat. Yhteisissä kokouksissa voidaan esimerkiksi arvioida kokeiluja tai vapaamuotoisesti kertoa niistä yli tiimirajojen.
Strategialähtöinen ja työntekijälähtöinen kehittäminen kohtaavat – parhaat edellytykset uudistuksille!

Kuva: Strategialähtöinen ja työntekijälähtöinen kehittäminen kohtaavat – parhaat edellytykset uudistuksille!

(Lähde: Saari, E., Lehtonen, M.H. and Toivonen, M. 2015. Making bottom-up and top-down processes meet in public innovation. The Service Industries Journal, 6 (35), Special issue: Creativity and Innovations in Services, 325 - 344. http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2015.1003369)