1. Miten tunnistamme kokeilun tarpeen?

Kokeilun tarkoitus on testata pienimuotoisesti sellaista tapaa, joka vie kohti yhteisesti sovittua toiminnan parempaa tulevaisuutta. Siksi on tärkeää keskustella ensin, mitä ongelmaa kokeilu ratkaisee nykytilanteessa ja millaista muutosta se veisi eteenpäin. Tällä sivulla on esitelty vaihtoehtoisia tapoja tunnistaa kokeilu. Voit valita omaan tiimiisi sopivan tavan työskennellä. Kukin alla esitellyistä tavoista tarvitsee noin kaksi tuntia työyhteisön aikaa + valmisteluaikaa esihenkilöltä noin 1 tunti.
Sisällysluettelo

Vaihtoehto 1: Ongelmasta kokeiluun

Aika ajoin eteen tulee tilanne, jossa jokin asia on muuttumassa ongelmaksi, ja siihen pitäisi tarttua. Joskus se tilanne on ehkä yllättäen eteen tullut kehittämisen tarve. Aikaa ei ole paljon, mutta ratkaisun pitäisi olla hyvä ja kattava. Mitä tehdä?​

Yksi mahdollisuus on koota yhteen pieni joukko asiaan liittyviä henkilöitä pohtimaan ja etsimään ratkaisua. Tällaisen pikapalaverin tai kriisipalaverin ajaksi muut työt laitetaan sivuun, ja keskitytään hetkeksi esille nousseeseen ongelmaan. Palaverin tarkoitus on muodostaa toimintasuunnitelma, uusi tapa toimia, kokeilu, jolla ongelman tartutaan. Tärkeää on pitää mielessä akuuttia tilannetta pidempi aikajänne – on etsittävä pitkäjänteistä ratkaisua, ei lyhytjänteistä ongelman siirtämistä. ​

Tällainen pikapalaveri siirtää ryhmän toimimaan poikkeustilanteessa ja kokeilemaan asian tekemistä toisella tavalla yhdessä. ​

Vaihtoehto 2: Vision kehittely yhdessä

Kutsu kokeilun kehittäjät sekä sen tulevia käyttäjiä yhteiseen tulevaisuuden visiointihetkeen.

Pohtikaa mitä nykyisessä toiminnassa tulisi muuttaa? Millainen arki olisi nykyistä parempi? Mitä kokeilunne saisi aikaan 5 vuoden kuluttua? Lopuksi esittäkää visio lyhyen ja tiiviin hissipuheen muodossa (esim. 2-3 min) valitsemallenne yleisölle tai pienryhmissä toisillenne. Alla olevan kuvan plussa-merkeistä klikkaamalla saat lisää vinkkejä vision kirkastamisen eri vaiheisiin.

Vaihtoehto 3: Kehityskartta

Kehityskartalle rakennetaan yhteistä näkemystä työn muutoksesta: missä nyt ollaan ja mihin suuntaan työ on muuttumassa. ​ Työskentelyn tuloksena syntyy yhteisiä kehittämisideoita, joita kokeillaan käytännössä työyhteisössä.​ Työpajassa työskennellään ensin kehityskarttaa täyttäen, ja sen jälkeen keskustellen. Lisäksi kiinnostavaa on keskustella, miten yhtenäinen ja jaettu kuva työstä on, sekä mitkä asiat tulevat esille nykyisinä tai tuloillaan olevina.

Vinkkejä kartan käyttöön!

  • Huolehtikaa siitä, että kartta pysyy ”kiinni konkretiassa”. Kirjatkaa siis asiat siten, miten ne oikeasti ovat arjessa – ei mitä niiden pitäisi tai toivottaisiin olevan.
  • Vääriä vastauksia ei ole! Jokaisen näkemys on tärkeä.

Alta voit ladata itsellesi tyhjän kehityskarttapohjan (pdf).

Katso videolta, mitä tutkija Heli Heikkilä kertoo kehityskartan laatimisesta. Video on osa Työterveyslaitoksen Muutosvuoropuhelu-menetelmää.