1. Miten tunnistamme kokeilun tarpeen?

Kokeilun tarkoitus on testata pienimuotoisesti uudenlaista tapaa toimia. Sillä yritetään ratkaista toiminnan haasteita. Kokeilulla pyritään saamaan aikaan tietoa muutosten toimivuudesta ennen niiden laajempaa käyttöönottoa. On tärkeää keskustella ensin, mitä ongelmaa kokeilu ratkaisee ja millaista muutosta se veisi eteenpäin.

Esittelemme vaihtoehtoisia tapoja tunnistaa kokeilu. Voit valita omaan tiimiisi sopivan tavan työskennellä. Kuhunkin alla esitellyistä tavoista tarvitset noin kaksi tuntia työyhteisön aikaa + valmisteluaikaa noin 1 tunti.

Vaihtoehto 1: Ongelmasta kokeiluun

Aika ajoin eteen tulee tilanne, jossa jokin asia on muuttumassa ongelmaksi, ja siihen pitäisi tarttua. Aikaa ei ole paljon, mutta ratkaisun pitäisi olla hyvä ja kattava. Miten toimimalla tilanne ei jää yksittäisen työntekijän ratkottavaksi vaan siihen voidaan tarttua yhdessä?

Kokoa yhteen pieni joukko asiaan liittyviä henkilöitä pohtimaan ja etsimään ratkaisua. Tällaisen pikapalaverin ajaksi muut työt laitetaan sivuun, ja keskitytään hetkeksi ongelmaan. Palaverin voi koota nopeasti 2-3 työntekijästä ja tarvittaessa sen voi toteuttaa myös pikaviestimien välityksellä. Palaverin tarkoitus on muodostaa toimintasuunnitelma, kokeilu, jolla ongelmaan tartutaan. Pikapalaverin tuloksena voi syntyä kahdenlaisia kokeiluita. Miettikää yhdessä nopeita toimenpiteitä akuuttiin tilanteeseen sekä pitkän tähtäimen ratkaisuja ongelmaan.

Vaihtoehto 2: Vision kehittely yhdessä

Kutsu kokeilun kehittäjät sekä sen tulevia käyttäjiä yhteiseen tulevaisuuden visiointihetkeen.

Pohtikaa, mitä nykyisessä toiminnassa tulisi muuttaa? Millainen arki olisi nykyistä parempi? Mitä kokeilunne saisi aikaan 5 vuoden kuluttua? Lopuksi esittäkää visio lyhyen ja tiiviin hissipuheen muodossa (esim. 2-3 min) toisillenne. Alla olevan kuvan plussa-merkeistä klikkaamalla saat lisää vinkkejä vision kirkastamisen eri vaiheisiin.

Vaihtoehto 3: Kehityskartta

Kehityskartalle rakennetaan yhteistä näkemystä työn muutoksesta: missä nyt ollaan ja mihin suuntaan työ on muuttumassa. ​ Työskentelyn tuloksena syntyy yhteisiä kehittämisideoita, joita kokeillaan käytännössä työyhteisössä.​ Työpajassa työskennellään ensin kehityskarttaa täyttäen, ja sen jälkeen keskustellen.


Vinkkejä kartan käyttöön!

  • Huolehtikaa siitä, että kartta pysyy ”kiinni konkretiassa”. Kirjatkaa asiat siten, miten ne oikeasti ovat arjessa – ei mitä niiden pitäisi tai toivottaisiin olevan.
  • Vääriä vastauksia ei ole! Jokaisen näkemys on tärkeä.

Alta voit ladata itsellesi tyhjän kehityskarttapohjan (pdf).

Katso videolta, mitä tutkija Heli Heikkilä kertoo kehityskartan laatimisesta. Video on osa Työterveyslaitoksen Muutosvuoropuhelu-menetelmää.