5. Inspiroidu muista ja opi itse

Toisen organisaation tai työyksikön hyvistä käytännöistä on mahdollisuus saada inspiraatiota oman toiminnan parantamiseen. Tällaista hyvistä käytännöistä oppimista kutsutaan parastamiseksi.​ ​

Opitaan toisilta ja kokeillaan itse

Hoivakoti Hempeän väki esittelee case-palavereiden idean Kotihoito Kipinän työntekijöille ja johdolle yhteisessä oppimispajassa. Kipinän väki tunnistaa vaikeat asiakastilanteet ja pohtii, miten hyvästä ideasta saisi muokattua kotihoitoon toimivan version.

Parastuksen tuloksena Kotihoito Kipinän työntekijät esittelevät idean, jossa case-palaverien hengessä varataan aikaa vastaavanlaisten haastavien tilanteiden käsittelyyn jokaisen työvuoron päätteeksi 15-30 minuuttia. Purkupalavereista syntyy Kotihoito Kipinälle uusi kokeilu.

Parastaminen organisaatiosta toiseen​ ​

Parastaminen pakottaa kuvaamaan käytäntöä niin, että muutkin sen ymmärtävät. Toisen osapuolen kysymykset auttavat näkemään ja perustelemaan, mikä käytännössä on ainutlaatuista. Samalla tapahtuu kokeilulle ominainen asia: laajeneminen yksityisestä tapauksesta yleiseen. Kun toinen organisaatio ”varastaa” idean ja parantaa sitä omaan toimintaansa, siis ”parastaa”, yleinen opittu periaate muuttuu uudelleen yksittäiseksi ratkaisuksi.​

Keskeiset toimijat – ketkä mukaan parastamiseen​ ​

Parastaminen voi tapahtua milloin vain, kun kaksi eri organisaation tai työyksikön toimijaa tapaa. Parastamista voi tehdä tekemällä vierailun toiseen yksikköön, tai järjestämällä eri toimijoiden keskinäinen oppimispaja. Parastamisessa on hyvä olla mukana seuraavat toimijat. Katso ja klikkaa alla olevan kolmion plussista.

Oppimispajan rakenne