6. Viestintä ja seuranta

Hyvistä ja onnistuneista kokeiluista kertominen on myös arvostuksen osoitus kokeilijoille. Ylin johto voi nostaa onnistuneita kokeiluita esiin sekä huolehtia, että kokeiluista viestimiseen on aikaa ja resursseja. Kun kokeilusta tulee uusi käytäntö, sen leviämistä osaksi työkulttuuria on hyvä tukea ja seurata.

Kokeilusta käytännöksi!

Hoivakoti Hempeä on esitellyt onnistuneen kokeilunsa eli case-palaverit arviointi- ja oppimispajoissa, joissa läsnä on ollut myös johtoa, viestintää ja HR:n edustajia. Viestintäjohtaja Viima innostuu hyvästä ideasta ja pyytää viestintää kirjoittamaan jutun intraan. Kokeilusta kerrotaan myös paikallislehdessä ja viestintäjohtaja Viima yhdessä esihenkilö Oonan kanssa esittelee kokeilun tuloksineen johtoryhmälle.

Kokeilun seurantapalaverissa sovitaan, että case-palaverit otetaan käyttöön alueen muissakin hoivakodeissa. Joulukuussa alueen johto palkitsee Hoivakoti Hempeän aloitteen case-palavereista palvelun laatua parantavana tekona.

Viestintä

  • Huolehtikaa, että onnistuneista kokeiluista viestitään koko organisaatiolle. ​
  • Työpajojen materiaaleja voi hyödyntää.​
  • Epäonnistuneistakin kokeiluista voi oppia​
  • Hyvä kello kauas kuuluu!​

Seuranta​

  • Huolehtikaa, että parastuksesta opitut ideat viedään käytäntöön, ja että sille on tarvittavat resurssit ja aikaa​
  • Sopikaa kuka tai ketkä toimivat parastuksen lähettiläinä organisaation sisällä​
  • Sopikaa uuden, hyvän käytännön seurannan tavoista ja konkreettiset seuraavat askeleet​ ​ ​