6. Viestintä ja seuranta

Hyvistä ja onnistuneista kokeiluista kertominen on myös arvostuksen osoitus kokeilijoille. Ylin johto voi nostaa onnistuneita kokeiluita esiin sekä huolehtia, että kokeiluista viestimiseen on aikaa ja resursseja. Kun kokeilusta tulee uusi käytäntö, sen leviämistä osaksi työkulttuuria on hyvä tukea ja seurata.
Sisällysluettelo

Viestintä

  • Huolehtikaa, että onnistuneista kokeiluista viestitään koko organisaatiolle. ​
  • Työpajojen materiaaleja voi hyödyntää.​
  • Epäonnistuneistakin kokeiluista voi oppia​
  • Hyvä kello kauas kuuluu!​

Seuranta​

  • Huolehtikaa, että parastuksesta opitut ideat viedään käytäntöön, ja että sille on tarvittavat resurssit ja aikaa​
  • Sopikaa kuka tai ketkä toimivat parastuksen lähettiläinä organisaation sisällä​
  • Sopikaa uuden, hyvän käytännön seurannan tavoista ja konkreettiset seuraavat askeleet​ ​ ​

Esimerkkitarina

Miten viestitään?