3.1. Työhyvinvoinnin taso

Työhyvinvoinnin tasoa voidaan tarkastella erilaisten indikaattoreiden avulla, joita käsiteltiin oppaan osassa 1. Tiedon kerääminen tapahtuu usein erilaisissa työntekijöille suunnatuissa kyselyissä ja indikaattoreina toimivat kunkin vastaajan omat kokemukset esimerkiksi työtyytyväisyyteen ja työn imuun liittyen. Työterveyslaitoksen sivuilla pääset testaamaan oman työn imusi tason (katso linkki kappaleen lopusta).

Myös negatiivisia, heikon työhyvinvoinnin tilan tunnistamiseksi voidaan kyselyihin sisällyttää kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi stressiin tai palautumisen tarpeeseen. Työterveyshuolto on avainasemassa työkyvyn ja työuupumuksen tunnistamisessa. Myös erilaisten fysiologisten mittausten (esim. FirstBeat) avulla voidaan saada tietoa työntekijöiden hyvinvoinnin tilanteesta. Tiedolla johtamisen tueksi tärkeää tietoa voidaan saada myös työnantajan, Kelan ja työeläketoimijoiden rekistereistä, joiden perusteella saadaan kuvaa sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden tilasta ja kehityksestä.