TYÖOTE-toimintamalli käytännössä

TYÖOTE-toimintamalli on julkisten terveydenhuollon ja työterveyshuollon välinen yhteistyömalli, jonka ydinajatuksena on, että julkisesta terveydenhuollosta kirjoitetaan tietyissä diagnooseissa vain lyhyt sairauspoissaolo, ja potilaasta tehdään lähete työterveyshuoltoon yksilöllistä työkyvyn arviota sekä työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten.

Katso video TYÖOTE-toimintamallista (kesto 4:17)

Toimintamalli rakennetaan yhteistyössä alueellisten sote-toimijoiden kanssa

TYÖOTE-toimintamalli muokataan kullakin hyvinvointialueella alueen erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. Samalla kun toimintamalli rakennetaan alueellisten sote-toimijoiden yhteistyössä, luodaan tarkka prosessin kuvaus, josta käy ilmi mallin toteuttamisen yksityiskohdat sekä eri toimijoiden vastuut. Näin TYÖOTE-malli toimii mahdollisimman hyvin, ja juurtuu osaksi työikäisten terveydenhuollon arkea.

Toimintamalli rakennetaan potilasryhmittäin. Rakentamiseen osallistuvat kyseistä potilasryhmää edustavat erikoissairaanhoidon ja tarvittaessa perusterveydenhuollon työntekijät, työterveyshuollon edustaja, sairaalan TYÖOTE-koordinaattori sekä Työterveyslaitoksen kehittäjäkumppanit. Tarvittaessa tätä Työnyrkiksi kutsuttua suunnitteluryhmää täydennetään esim. potilasjärjestön edustajalla. Työnyrkki hioo toimintamallin yksityiskohdat kuntoon, ja määrittelee kunkin toimijan vastuut prosessissa.

Jatkossa toimintamalli voidaan laajentaa koskemaan kaikkia soveltuvia potilasryhmiä. Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välisen yhteistyön lisäksi TYÖOTE-toiminnassa tiivistetään työterveyshuollon yhteistyötä myös perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa. 

Hyvinvointialueelle perustetaan myös monialainen Yhteistyöfoorumi, jossa seurataan TYÖOTE-toiminnan etenemistä alueella sekä laajemminkin työikäisten sote-palvelukokonaisuutta ja eri sote-toimijoiden yhteistyötä. 

Työterveyshuollon palveluntuottajat muodostavat oman alueellisen yhteistyöryhmän, jossa on moniammatillinen edustus kaikista alueen työterveyshuolloista. Ryhmän tarkoituksena on tiivistää työterveyshuoltojen yhteistyötä ja osaltaan huolehtia, että alueen työterveyshuollot ovat valmiina uuteen toimintamalliin.

TYÖOTE-toimintamalli soveltuu hyvin esimerkiksi kirurgisten toimenpiteiden, masennuksen, sepelvaltimotaudin, neurologisten häiriöiden, traumojen ja syöpäsairauksien hoitoon.

TYÖOTE-toimintamalli työkyvyn tukena eri sairauksissa

TYÖOTE-toimintamallista on eniten kokemuksia lonkan ja polven tekonivelleikatuilla potilailla, mutta toimintamalli soveltuu hyvin myös esimerkiksi muiden kirurgisten toimenpiteiden yhteyteen sekä kardiologisille, neurologisille, fysiatrisille, psykiatrisille, trauma- ja syöpäpotilaille. Alla esimerkki yhdellä hyvinvointialueella rakennetusta TYÖOTE-prosessista tekonivelleikkauksen yhteydessä. Yhteistyöprosessi muokkautuu hyvinvointialueilla paikallisten tarpeiden ja erityispiirteiden mukaan. Avaa kuva suurempana.

 

Esimerkki yhdellä hyvinvointialueella rakennetusta TYÖOTE-prosessista tekonivelleikkauksen yhteydessä.

Käytännön kokemuksia TYÖOTE-toimintamallista

TYÖOTE-toimintamalli on ollut Keski-Suomessa käytössä jo pitkään. Alla olevassa videossa keskisuomalaisen ortopedin ja työterveyslääkärin kokemuksia mallista. Videon kesto on 05:02.

TYÖOTE-toimintamallissa kaikki voittavat

Kuva, joka vetää yhteen kappaleessa esiteltyjä TYÖOTE-mallin hyötyjä.