Mitä hyötyä valmentavasta johtamisesta on?

Miten valmentava johtaminen vaikuttaa työntekijöihin, organisaatioon ja päätöksentekoon?

Miten valmentava johtaminen vaikuttaa työntekijöihin?

 • Työskentelevät tavoitteellisemmin ja suoriutuvat paremmin
 • Kehittyvät todennäköisemmin
 • Voivat paremmin
 • Kokevat vähemmät stressiä ja kyynisyyttä, enemmän työn imua ja iloa
 • Esihenkilön ajankäyttö tehostuu, jolloin hän keskittyy olennaiseen

Mitä valmentava johtaminen vaikuttaa organisaatioon?

 • Aktiivisuus kasvaa
 • Kaikkien osaamista, ideat ja näkökulmat hyödynnetään
 • Suoritukset ja tulokset paranevat
 • Työntekijöiden turhat poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät

Miten valmentava johtaminen vaikuttaa päätöksentekoon?

 • Kehittää työntekijöiden rohkeutta itsenäiseen päätöksentekoon
 • Päätöksiä tehdään kokonaisuuden näkökulmasta
 • Päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon muut ihmiset

Milloin valmentava johtaminen on paras tapa toimia?

Työntekijän näkökulmasta valmentava johtaminen on toimivin menetelmä, kun

 • työntekijä on oman tilanteensa paras asiantuntija
 • työntekijä haluaa tulla kuulluksi
 • käsiteltävä asia on monitahoinen
 • vaaditaan tilannetajuista toimintaa

Valmentava johtaminen soveltuu erilaisiin tilanteisiin työyhteisössä sekä kokeneiden että vasta työuransa aloittaneiden kanssa.

Valmentava johtaminen ei ole paras tapa toimia silloin, kun

 • johdettavalta puuttuvat perusvalmiudet toimiseen
 • kyse on tiedollisesta puutteesta
 • asioihin on jo olemassa yksi oikea ratkaisu
 • on hätätilanne

Missä tilanteissa valmentavaa johtamista voisi mielestäsi nykyistä enemmän soveltaa?