Valmentava johtaminen iäkkäiden palveluissa

Tämä opas johdattelee sinut valmentavan johtamisen maailmaan. Ymmärrät, mitä se on, mitä hyötyä siitä on ja millaisia rakenteita ja taitoja onnistunut valmentava johtaminen edellyttää. Saat oman johtamistyösi avuksi neljä konkreettista toimintamallia, joita voit heti kokeilla omassa työssäsi.
-
Sisällysluettelo
-

Opas on kirjoitettu ikäihmisten palveluissa työskenteleville esihenkilöille ja eri toiminatamallien esimerkit nousevatkin vanhustyön arjesta.

Oppaan ovat laatineet Mari Kokkonen ja Anne Suikkanen LAB-ammattikorkeakoulusta syksyllä 2022.

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky