Lähteet

Janoatko lisätietoa? Näistä löytyy lisää luettavaa.

Koffert, T. & Vuorinen, A. 2022. Valmentavan johtamisen opas iäkkäiden palveluiden esihenkilöille. Opinnäytetyö, YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu.

Kurttila, M. & Aalto, P. 2021. Pomon parhaat ratkaisut. Helsingin seudun kauppakamari/ Helsingin Kamari Oy. 2. uudistettu painos. Viro. Meedia Zone.

Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995. The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

Ristikangas, M-R. & Ristikangas, V. 2017. Valmentava johtajuus. 4.painos. Liettua. Talentum Media Oy.

Ristikangas, M., Lönnroth, A., Ristikangas, V. & Ristikangas, V. 2021. Valmentava tiimin johtaminen. Yhdessä ohjautuvuus ja systeeminen ajattelu onnistumistekijöinä. Alma Talent. Helsinki.

Soback, D. 2021. Valmentava johtajuus. Opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen. 2. painos. Tallinna. Basam Books Oy.

Whitmore, J. 2009. Coaching for performance: GROWing human potential and purpose: the principles and practice of coaching and leadership. 4th ed. London. Nicholas Brealey.