Mitä valmentava johtaminen edellyttää organisaatiolta?

Valmentavan johtamisen onnistuminen ei ole vain yksittäisen johtajan osaamisesta kiinni. Se vaatii mukaan koko organisaation.

Millaiset ovat valmentavalle johtamiselle suotuisat olosuhteet?

 • Valmentavan johtamisen mahdollistava johtamisrakenne
 • Esihenkilön mahdollisuus keskittyä oleelliseen
 • Riittävät resurssit ja työvoiman saanti
 • Mahdollisuus kehittyä johtajana mm. koulutuksen ja työnohjauksen keinoin

Mitä konkreettisia muutoksia tarvitsette teidän organisaatiolta, jotta valmentava johtaminen mahdollistuu?

Mitä organisaatiossa tarvitaan?

 • Ymmärrystä, miksi valmentavaan johtamiseen siirrytään – kirkastettu tarve mahdollistaa sitoutumisen ja tavoitteenasettelun
 • Ylimmän johdon sitoutumista, toiminnan muutoksia ja esimerkkinä olemista
 • Kaikkien organisaatiotasojen osallisuutta ja vastuuta tarkastella ja muokata johtamisen rakenteita ja käytäntöjä
 • Pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta uudistamisprosessissa
 • Tuen antamista johtamisen kysymyksissä esim. haastavissa tilanteissa tai strategian jalkauttamisessa
 • Viestimistä ja vuorovaikutusta organisaation suunnasta ja oman toiminnan kytkeytymisestä siihen

Mitä organisaatiossa tarvitaan?

 • Ymmärrystä, miksi valmentavaan johtamiseen siirrytään – kirkastettu tarve mahdollistaa sitoutumisen ja tavoitteenasettelun
 • Ylimmän johdon sitoutumista, toiminnan muutoksia ja esimerkkinä olemista
 • Kaikkien organisaatiotasojen osallisuutta ja vastuuta tarkastella ja muokata johtamisen rakenteita ja käytäntöjä
 • Pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta uudistamisprosessissa
 • Tuen antamista johtamisen kysymyksissä esim. haastavissa tilanteissa tai strategian jalkauttamisessa
 • Viestimistä ja vuorovaikutusta organisaation suunnasta ja oman toiminnan kytkeytymisestä siihen