Mitä on valmentava johtaminen?

Valmentava johtajuus on sekä vuorovaikutussuhde että prosessi. Siinä painottuu neuvojen ja käskyjen sijaan kyseleminen, kuunteleminen ja kannustaminen. Niiden kautta päästään uusiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja ideoihin.

Mitä on valmentava johtaminen?

Sobackin (2021) mukaan valmentava johtajuus on vuorovaikutussuhde, joka pyrkii tietoisesti kehittämään johdettavien kykyä oman työnsä viisaaseen johtamiseen osana kokonaisuutta. Hänen mukaansa se on myös prosessi, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa valjastamaan voimavarojaan käyttöönsä niin, että hänen on mahdollista saavuttaa tavoitteensa.

Valmentavassa johtamisessa painottuu perinteisten johtamistyylien neuvojen ja käskyjen sijaan kyseleminen, kuunteleminen ja kannustaminen. Niiden kautta päästään työntekijää koskevissa asioissa uusiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja ideoihin.

Valmentava johtaminen ei tarkoita päästämistä vähällä vaan haastamista näkemään uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja. Voisikin sanoa, että esihenkilön rooli muuttuu valmentavassa johtamisessa vastausautomaatista vastuuttavaksi oivalluttajaksi.

Mitä valmentava johtaminen on käytännössä?

Miten voisit esihenkilönä konkreettisesti vahvistaa valmentavan johtamisen käytäntöjä työyhteisössäsi?

Vahvistat valmentavaa johtajuutta työyhteisössä, kun toteutat seuraavia asioita:

 1. Luo turvallinen ympäristö
  Tämä on kaiken peruskivi. Osoitat arvostusta ja tukea sekä reagoit myötätunnolla. Olemalla vakaa ja johdonmukainen luot turvallista ympäristöä.
 2. Ohjaa kysymyksillä
  Aktivoi ajattelua kysymyksillä, erityisesti M-alkuisilla (miksi, miten, mitä, milloin...). Poimi keskustelusta eri näkökulmia. Muista kuunnella enemmän kuin puhua. Tee yhteenvetoja.
 3. Mahdollista ja edellytä itsenäistä päätöksentekoa
  Edellytä itsenäistä päätöksentekoa ja luo siihen tarvittavat puitteet. Muista, että vaihtoehdot, valinta, valta ja vastuu kulkevat yhdessä. Huomioi kunkin valmiusaste kantaa vastuuta. Luota johdettaviisi ja päästä irti liiallisesta kontrollista.
 4. Sparraa ja ole tukena tarvittaessa
  Ole tukena aina pyydettäessä ja tarvittaessa. Organisoi ja käy keskusteluja tasaisin väliajoin. Sparraa, kun tarvitaan saada aikaan, ajatella kokonaisuutta ja tulla kuulluksi. Anna tukea tilanteen mukaan.
 5. Nosta tutkiskeluun ajattelu- ja toimintatapoja
  Luo hetkiä ajattelu- ja toimintatapojen tutkimiselle. Kutsu kaikki oppimaan yhdessä. Kannusta jatkuvaan tietoiseen havainnointiin.
 6. Kiitä ja kannusta
  Anna vahvistavaa palautetta ja rakenna vahvuuksien varaan. Luo positiivista tunneilmastoa, jonka energiaa johdat omalla olemuksellasi.