Mitä seuraavaksi?

Vanhustyön vatupassi tarjoaa avuksesi kolme konkreettista keinoa, joilla voit kehittää omaa ja työyksikkösi eettistä osaamista ja eettistä työkulttuuria: kokeileva kehittäminen, valmentava johtaminen ja mentorointi. Kävitkö jo läpi ne kaikki?
-