-
Palvelu

Parempi Työyhteisö (ParTy) -kysely

ParTy® -kyselyllä arvioidaan organisaation toimivuutta, työyhteisön tilaa ja kehittämistyön tuloksellisuutta. Se on hyväksi havaittu työkalu työyhteisön tilan seurantaan ja erilaisiin kehittämishankkeisiin niiden eri vaiheissa.

Kysely antaa realistisen kuvan mm. työilmapiiristä, yhteistyön toimivuudesta, johtamisesta, työn kuormittavuudesta tai työnilosta. Organisaation tuloksia voi verrata yli 200 organisaation ja 20 000 vastaajan vertailuaineistoon. Kyselyä toteuttavat lisenssillä työterveyshuollot sekä muut koulutetut toimijat.

ParTy®-kysely lopetetaan

ParTy®-kysely on päätetty lopettaa, ja kaikkien jakelijoiden lisenssisopimukset on irtisanottu 1.4.2022. Jakelulisenssin haltijat voivat toistaiseksi toteuttaa kyselyjä omien irtisanomisaikojensa puitteissa.