Työntekijänä työterveysneuvottelussa

Työterveysneuvottelussa tavoitteena on hakea ratkaisuja työssä jatkamisesi tueksi. Työterveysneuvottelussa ovat tyypillisesti mukana työntekijä sekä työnantajan ja työterveyshuollon edustajat. Työterveysneuvotteluun osallistuvista henkilöistä ei ole kuitenkaan erikseen säädetty lainsäädännössä.

Työterveysneuvottelu on etu päästä muokkaamaan omaa työtäsi. Sinulla on mahdollisuus halutessasi pyytää neuvotteluun mukaan tukihenkilö, kuten työsuojeluvaltuutettu, luottamushenkilö, perheenjäsen tai esimerkiksi työkaveri. Jos et koe tarvitsevasi työterveysneuvottelua, niin neuvottele asiasta työterveyshuollon edustajan kanssa. 

Tiesitkö, että...

Luottamushenkilö oli työntekijän tukena noin joka kymmenennessä neuvottelussa (Reho ym. 2018).

Työterveysneuvottelut ovat luottamuksellisia. Sujuvan neuvotteluilmapiirin luomiseksi seuraavat seikat on hyvä ottaa huomioon neuvotteluun valmistautuessa, itse neuvottelutilanteessa ja sen jälkeen:

Työhönpaluu suunnitellaan yksilöllisesti – valmista sapluunaa ei ole. Käytännössä yhdistetään ammatillisen kuntoutuksen ja työterveyshuollon työkyvyn tuen toimenpiteitä työpaikalla tehtävään työn ja työympäristön muokkaukseen. Kuntoutusvaihtoehdoista ja kuntoutuksen aikaisesta toimeentulosta saat lisätietoja alla olevasta taulukosta:

Työntekijän toimeentulo Missä tapauksessa Korvaus
Palkka Työntekijä palaa työhönsä. Joko omaan tai muokattuun työtehtävään. Palkan suuruinen
Sairauspäiväraha Sairausloman ajalle, kun palkanmaksu päättyy.

Ensimmäinen erä 6 arkipäivältä, sen jälkeen 25 päivän erissä. Maksetaan enintään 300 päivältä, mukaan lukien lauantait.
n. 70 % palkasta. Ansioperusteinen, viimeisen valmistuneen verotuksen mukaan. Vähimmäismäärä 24,64/ päivä (2018) ks. Kelan laskuri
Osasairauspäiväraha + palkka Kun työaika vähenee 40–60 % aiemmasta. Maksetaan enintään 150 arkipäivää, mukaan lukien lauantait. Jos työnantaja maksaa osatyön aikana kokoaikaista palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Puolet sairauspäivärahasta. Ansioperusteinen, viimeisen valmistuneen verotuksen mukaan. ks. Kelan laskuri
Kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) 300 päivää sairauspäivärahaa on maksettu ja työkyvyttömyys jatkuu, mutta työkyvyn palautumisesta on toiveita. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Ansioperusteinen. Muodostuu kertyneestä työeläkkeestä ja ns. tulevan ajan eläkkeestä. Tarkistettava omalta eläkevakuuttajalta.
Osakuntoutustuki + palkka (=määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke) 300 päivää sairauspäivärahaa on maksettu ja työkyky osittain heikentynyt, tai kun palataan kuntoutustuelta osa-aikaisesti töihin. Vain työeläkevakuuttajilta, Kelalla ei ko. etuutta. Puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Tarkistettava eläkevakuuttajalta.
Kuntoutusraha Työntekijä palaa töihin työeläkevakuuttajan ammatillisen kuntoutuksen päätöksellä, esimerkiksi työkokeilun avulla. Mahdollisuus ennakkopäätökseen. n. 75 % palkasta. Täysi työkyvyttömyyseläke + 33 %. Tarkistettava eläkevakuuttajalta.
Työkyvyttömyyseläke toistaiseksi Kun työntekijä on ollut sairauslomalla 300 päivää eikä työkyvyn palautumisesta ole toiveita, vaan työkyvyttömyys on pysyvää, eikä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia ole. Työkyvyttömyyseläke määräytyy koko työuran ansioiden mukaan. Tarkistettava eläkevakuuttajalta.
Osatyökyvyttömyyseläke toistaiseksi Kun työkyky on osittain heikentynyt. Palkka ja osatyökyvyttömyyseläke. ks. määräytyminen yllä. Ansioita saa olla 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta tasosta.
Työttömyyskorvaus Kun työnantajalla ei ole tarjota työntekijän terveydentilalle soveltuvaa työtä, ja sairauspäivärahaa maksettu 300 päivää, eikä oikeutta kuntoutustukeen. Työsuhde voi silti jatkua. Ansiosidonnainen päiväraha on n. 50–70 % palkasta. Edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä. Kelan työttömyyspäiväraha on 32,40€/ päivä (2018)

Miksi sosiaaliasiantuntijan apu voi olla hyödyksi työhön paluuta suunnitellessasi? Katso video.

Työn muokkaus

Työntekijänä sinun kannattaa miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja työkyvyn tukemiseen ennen neuvottelua. Toimivimmat ratkaisut löytyvät kun suunnittelet työhön paluuta yhdessä esihenkilösi ja työterveyshuollon kanssa. Näitä ratkaisuja ovat esimerkiksi työaikajärjestelyt, työjärjestelyt ja työympäristön muutokset.

Edellä esiteltyjen tavallisimpien ratkaisujen lisäksi on olemassa myös muita ratkaisuja, joita voit hyödyntää työkykysi ja työhön paluusi tukena. Näitä ovat esimerkiksi teknologiaratkaisut ja avun saaminen työssä.

 Miten hyvin tunnet oman työpaikkasi työkyvyn toimintamallin? Testaa tietosi!

 

Siirry seuraavaksi Kohti yhteisiä ratkaisuja -osioon, jossa pääset kurkistamaan työterveysneuvotteluun