Altistuminen työympäristön haittatekijöille

Monissa työtehtävissä voidaan altistua kemiallisille, biologisille tai fysikaalisille haittatekijöille.
kuvituskuva

Kemiallisia altisteita ovat esimerkiksi haitallisten aineiden höyryt ja pölyt. Biologisiin altisteisiin kuuluvat esimerkiksi bakteerit, homeet ja virukset. Fysikaalisia altisteita ovat muun muassa melu ja tärinä, sekä kuumuus ja kylmyys. Näiltä sivuilta löydät tietoa monista erilaisista altisteista ja ohjeita niiden aiheuttamien riskien hallintaan. Lisätiedonlähteitä on myös runsaasti tarjolla. 

Altistuminen erilaisille työympäristön haittatekijöille aiheuttaa edelleen runsaasti ammattitauteja. Lisäksi eräissä yleisissä kansantaudeissa työperäisellä altistumisella voi olla merkittävä syyosuus, vaikka niitä ei nykyisin korvatakaan ammattitauteina.

Työympäristön haittatekijät tulee tunnistaa, jotta työpaikalla voidaan tehdä asianmukainen, lakisääteinen riskien arviointi. Lisäksi työterveyshuollon tulee tuntea altisteet ja arvioida niille altistumisen terveydellinen merkitys.

Avainsanat