Anpassning av arbetet

Genom att anpassa sitt eget arbete kan man få det att kännas mer meningsfullt, vilket ökar arbetsengagemanget och minskar slentrianen.

Man kan anpassa sitt arbete så att det känns mer meningsfullt för en själv. Det handlar om innovation i vardagen, att skaka om rutinerna och att förverkliga sina drömmar i sitt nuvarande arbete.  

Anpassning av arbetet utmanar det traditionella sättet att tänka, där det endast är arbetsgivaren som ansvarar för att utveckla arbetet. Den som anpassar sitt eget arbete tar på sig en aktiv roll i att väcka och bevara sin inspiration.  

I de flesta arbetsuppgifter är det möjligt att åtminstone i någon mån påverka exempelvis arbetets innehåll och arbetsmetoderna. Det handlar inte om att förändra arbetet i sig, utan att anpassa delar av arbetsuppgifterna eller ta till sig ett nytt perspektiv på arbetet.  

Anpassning av arbetet kan handla om individuella initiativ, men det kan också lika gärna handla om att tillsammans utöka resurserna och de positiva utmaningarna i arbetet. Inom arbetsgemenskapen kan man identifiera gemensamma resurser och möjligheter som ökar arbetsengagemanget och smidigheten samt arbeta för att utveckla och dra nytta av dem. Anpassning av arbetet i team har konstaterats öka arbetsengagemanget hos teamets medlemmar.  

Anpassning av arbetets innehåll eller arbetsmetoderna

 • Sträva efter upplevelser av lärande: Lär dig en ny färdighet eller delta i ett nytt projekt. Låna en arbetsmetod som är ny för dig av en kollega.  
 • Använd dina förmågor på nya sätt: Bli mentor för en ny arbetstagare eller kombinera dina intressen med arbetsvardagen. Ta exempelvis modell av barnskötaren som spelar trummor och håller musiksessioner för barnen.  
 • Bryt en rutin: Prova olika arbetsmiljöer eller gör arbetet i en annan ordning än vanligt. Börja med det svåraste och spara de trevligaste arbetsuppgifterna till slutet av dagen.

Anpassning av interaktionen i anknytning till arbetet 

 • Förbättra interaktionen: Ordna ett studiebesök på en annan enhet för att ta del av deras arbete. Berätta för andra vad ni gör i ditt team. Ät lunch med nya människor ibland.  
 • Få mer respons eller idéer: Fråga gärna din chef hur han eller hon tycker att det har gått för dig på jobbet. Ställ frågor och bolla idéer med dina kolleger eller till och med personer inom andra branscher.  
 • Fokusera på närvaron även när det är bråttom: Fokusera på att verkligen lyssna nästa gång du träffar någon, och se hur det påverkar din upplevelse. Ge respons till andra när de lyckas bra. Kom ihåg att vara vänlig.

Att anpassa sitt eget perspektiv

 • Förstå betydelsen av ditt arbete: Fundera över varför ditt eget arbete är viktigt och vad dess grundläggande syfte är. Och till vilken helhet hör dina enskilda uppgifter? En person som jobbar i en kassa och pratar vänligt med kunderna kan till exempel anse att syftet med arbetet är att ge kunderna glädje.  
 • Var barmhärtig mot dig själv: Klandra inte dig själv, utan uppmuntra dig själv som du skulle uppmuntra en vän. Ge dig själv uppskattning och gläds över dina framgångar.  
 • Välj positivitet: Den cyniske lägger inte märke till möjligheterna att glädjas, hoppas och uppleva framgång. Positiva erfarenheter bär oss genom motgångar.  

Fördelar med att anpassa sitt arbete

Anpassning av arbetet så att det bättre motsvarar ens egna behov, värderingar och styrkor kan ha många positiva följder, såsom exempelvis:  

 • att arbetets krav och de egna förmågorna passar bättre ihop  
 • ökat arbetsengagemang och ökad meningsfullhet i arbetet  
 • förebyggande av uttråkning och utbrändhet  
 • förbättrade arbetsprestationer och uppnående av arbetets mål  
 • främjande av kreativiteten  
 • minskad benägenhet att lämna det nuvarande arbetet och en vilja att fortsätta arbeta längre. 

Hur skulle du kunna göra ditt arbete mer meningsfullt och inspirerande?  

Anpassning av arbetet minskar slentrianen och ökar arbetsengagemanget, det vill säga det energiska välbefinnandet i arbetet. Arbetsengagemang innebär att vi upplever entusiasm och stolthet över vårt arbete. 

Våra experter

Jari Hakanen

Jari Hakanen

E-post
Jari.Hakanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2453
Piia Seppälä.

Piia Seppälä

E-post
Piia.Seppala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2467
Janne Kaltiainen

Janne Kaltiainen

E-post
janne.kaltiainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2668