Levnadssätt och välbefinnande i arbetet

Arbetsförmåga och hälsosamma levnadssätt kan främjas på många olika sätt på arbetsplatserna. Miljön och arbetsgemenskapen gör det möjligt och uppmuntrar till att göra hälsosamma val. Personliga val och gemenskapens sätt påverkar den egna, arbetskamraternas och närståendes hälsa, arbetsförmåga, återhämtning från arbetet och välbefinnande.

Funktionsförmågan och hälsan hos den arbetsföra befolkningen försämras av bristen på motion, ohälsosam kost, psykisk ohälsa, rökning och alltför hög alkoholkonsumtion. De har dessutom en koppling till flera folksjukdomar och orsakar förtida dödsfall samt försämrar arbetsförmågan. För att det i Finland i framtiden ska finnas tillräckligt med arbetsför arbetskraft, måste man satsa på att förbättra levnadssätten och främja hälsan. Det finns många möjligheter på arbetsplatserna. 

Motion som stöd för välbefinnande i arbetet

Motion har en central roll i förebyggandet och behandlingen av sjukdomar som hotar eller försämrar arbets- och funktionsförmågan. Motion stärker både de fysiska och de psykiska resurserna och minskar arbetstagarnas insjuknande. En person med bra kondition tål belastning bättre och återhämtar sig snabbare än en person med dålig kondition. God funktionsförmåga och bra kondition i förhållande till kraven i arbetet, särskilt i fysiskt belastande arbeten, är viktigt med tanke på arbetsförmågan.

Visste du att… 

…endast hälften av finländarna upplever sig har bra kondition.

Även om motion på fritiden har ökat, har pendlingsmotionen minskat betydligt under de senaste årtiondena. Av männen uppgav endast 26 procent att de utövade pendlingsmotion – motsvarande siffra för kvinnor var 47 procent. Pendlingsmotion är ett smart sätt att höja konditionen och förbättra hälsan. Cykla till arbetet! 

Regelbunden motion återspeglas i mindre sjukfrånvaro, förbättrad arbetsförmåga och levnadsår av högre kvalitet. 

Regelbunden motion:

 • hjälper dig att hantera stress i arbetet och att slappna av, 
 • minskar sömnlöshet och ger dig bättre sömnkvalitet, 
 • förbättrar självkänslan och livshanteringen samt 
 • har en positiv inverkan på arbetsprestationen och arbetsförmågan. 

God fysisk funktionsförmåga är ett arbetsredskap

Den fysiska funktionsförmågan har tillsammans med den psykiska och sociala funktionsförmågan en central inverkan på arbetstagarens arbetsförmåga. I vissa yrken, såsom inom brandmans- och räddningsbranschen, många bygg- och installationsarbeten samt inom städ- och vårdbranschen är en god fysisk funktionsförmåga ett arbetsredskap och som sådan absolut nödvändig. I Finland finns flera hundratusentals personer som utför dessa fysiskt belastande arbeten. 

Vardagsmotion underlättar i arbetet och på fritiden

Arbetstagaren kan ta hand om sin fysiska funktionsförmåga genom att röra sig så mycket och så mångsidigt som möjligt på arbetet och på fritiden: bilen kan ersättas med cykel, hissen med trapporna och man kan promenera till arbetet. 

Det är även bra att inkludera korta rörelsestunder i arbetet. Utvecklingen av den fysiska funktionsförmågan har konstaterats förbättra även den psykiska och sociala funktionsförmågan och utgör således en bra grund för en helhetsbetonad arbetsförmåga. Vikten av bra kondition ökar med åldern och den är en central faktor för en bra pensionsålder. 

Man måste själv upprätthålla konditionen

Funktionsförmågan kan förbättras också med annan motion än vardagsmotion. Motionsformer som passar de flesta är promenader, stavgång och simning. Motionen bör vara mångsidig och bestå av grenar som utvecklar både uthållighet, muskelstyrka och fysisk skicklighet. Exempel på dessa är bollspel och dans. 

Även om arbetsplatsen och företagshälsovården kan stödja motion, är en bra kondition dock alltid beroende av varje persons egen aktivitet. Det går inte att lagra bra kondition och funktionsförmåga, utan de måste upprätthållas kontinuerligt. Till och med en veckas sängvila försämrar uthållighetskonditionen och muskelstyrkan med upp till 20 procent, men att återuppbygga konditionen tar mycket längre än så. 

Måltider på arbetstid

Vällagad mat av bra råvaror hjälper till att upprätthålla vakenhetsnivån och arbetsförmågan. Hälsosamma måltider på arbetstid återspeglas också hemma och i övriga kostval.

Vältuggad mat smälter bättre och man hinner känna sig mätt redan under måltiden. Måltiden bör dock inte vara för tung. En alltför stadig måltid orsakar trötthet och därigenom ökar bland annat risken för olyckor och arbetseffekten sjunker. 

Att hoppa över en måltid leder lätt till intag av mellanmål med hög energi, varvid man inte får i sig tillräckligt med vitaminer, spår- och näringsämnen. En måltid enligt kostrekommendationerna garanterar ett tillräckligt intag av energi och nödvändiga spår- och näringsämnen. 

Metoder för att främja hälsosamma måltider på arbetstid:

 • Arbetet bör vara organiserat så, att det finns möjlighet att inta måltider vid en lämplig tidpunkt under arbetstid. 
 • Matsalen ska vara städad och fräsch. 
 • Kylskåpet ska vara tillräckligt stort för att rymma allas matlådor. 
 • I matsalen ska det finnas en mikrovågsugn för uppvärmning av maten. 
 • Det ska finnas tillräckligt med rena tallrikar och bestick. 
 • Det ska alltid finns rent och fräscht vatten tillgängligt. 
 • Om möjligt ska även färsk frukt vara tillgänglig. 

Viktkontroll

Visar sig din stressiga arbets- och livsstil i form av extra centimeter runt midjan? Har du upptäckt att du har gått upp i vikt? Följer du med din vikt och verksamheten som påverkar den? 

Det första målet i viktkontroll är att hålla samma vikt. I sådana fall motsvarar energiintaget från mat och dryck förbrukningen. För att lyckas med viktkontrollen är det viktigt att vara medveten om sina egna kostvanor och ha en medveten kontroll över ätandet: 

 1. Jag tar avsiktligen mindre matportioner för att kontrollera min vikt. 
 2. Jag kontrollerar medvetet de måltider jag äter för att inte gå upp i vikt. 
 3. Jag äter inte vissa typer av mat, eftersom jag går upp i vikt av dem. 

Visste du att… 

…personer som äter i arbetsplatsens matsal äter mer hälsosamt?

Av lunchen på arbetet får folk energi att orka hela dagen, men luncherna är även viktiga andningspauser med tanke på den psykiska orken. Det är även väldigt viktigt att träffa arbetskamraterna i inofficiella sammanhang. De som äter i matsalen på arbetet äter oftare grönsaker och fisk än andra.

Nyckelord