Rökfri arbetsplats

Man känner till att rökning är skadligt för hälsan. Rökare kan uppmuntras på arbetsplatsen att sluta genom att stödja beslutet att sluta röka. Ett sätt att minska rökning är att förbjuda rökning på arbetsplatsen. En rökfri arbetsmiljö skyddar även icke-rökare från passiv rökning. Att utsättas för tobaksrök från omgivningen och att förebygga detta är en betydande folkhälsofråga. Rökning försämrar arbetstagarnas ork i arbetet och orsakar extra kostnader för arbetsgivaren.

Arbetsplatsen är rökfri när

 • rökning, inklusive e-cigaretter, förbjuds i alla inomhusutrymmen på arbetet på det sätt som förutsätts i tobakslagen 
 • det inte finns rökrum inomhus på arbetsplatsen och när eventuella rökrutor är placerade mindre synligt utomhus, tillräckligt långt från byggnaden, så att tobaksröken inte kommer in i rökfria inomhusutrymmen 
 • det är förbjudet att röka på arbetstid och när rökning som sker utanför de officiella pauserna inte räknas som arbetstid 
 • inga nya rökrutor anläggs och sådana inte finns i byggnader eller arbetsutrymmen som ägs eller innehas av företaget 
 • arbetsplatsens representations- och andra evenemang är rökfria 
 • inga tobaksprodukter säljs på arbetsplatsen 
 • personal som vill sluta röka får stöd i det 
 • vederbörliga skyltar, till exempel vid entrédörrarna, anger att arbetsplatsen är rökfri 
 • det i jobbannonser anges att arbetsplatsen är rökfri.

Hur förverkligas en rökfri arbetsplats?

De flesta känner redan till hälsoriskerna och det fysiska beroende som rökning orsakar. Rökningens koppling till den psykiska sidan och vissa sociala situationer har dock inte uppmärksammats tillräckligt i diskussionerna. När man börjar planera en rökfri arbetsplats, är det bra att uppmärksamma följande saker: 

 • På arbetsplatser är rökpauser vanligen sociala händelser, där man träffar arbetskamrater, småpratar eller pratar om arbetsrelaterade saker. 
 • Rökpausen kan även ersättas med rökfria pauser. 
 • Man kan träffa arbetskamrater över en kopp te eller kaffe och fundera över kommande arbetsrelaterade saker. 
 • Arbetsgivaren kan även ordna hälsofrämjande pauser under vilka det kan finnas möjlighet exempelvis till pausgymnastik. 

Att förbjuda rökning på arbetsplatsen kan orsaka många olika reaktioner och det kan bland annat upplevas som intrång i privatlivet. Det lönar sig att tillsammans diskutera detta på arbetsplatsen och komma överens om gemensamma spelregler, så att det inte uppstår onödigt tjafs om saken. I bra förhandlingar kommer man ofta fram till en lösning som alla är nöjda med. 

Modell för förverkligande av en rökfri arbetsplats

 • Föreslå att arbetsplatsen ska bli rökfri. 
 • Se till att få ledningens stöd i frågan. 
 • Behandla frågan i samarbetsrådet eller på små arbetsplatser vid ett möte som är öppet för alla arbetstagare. 
 • Samla ihop ett bra och motiverat team för projektet: företagshälsovården, personalchefen, arbetarskyddsfullmäktig osv. 
 • Kom tillsammans överens om förverkligandet, det vill säga tidtabeller, arbetsfördelningar och ansvarsområden, åtgärder och tillgängligt material. 
 • Planera den interna kommunikationen och marknadsföringen gällande idén med en rökfri arbetsplats tillsammans med företagets kommunikatör: e-postmeddelanden, företagets interna publikationer, intranätet. 
 • Förbered ärendet vid interna möten. 
 • Be företagets kommunikatör att sköta den externa kommunikationen. 
 • Planera tillsammans i teamet uppföljningen av hur en rökfri arbetsplats har förverkligats.

Hur kan arbetsgivaren stödja beslutet att sluta röka?

Enligt beräkningar kostar en rökande arbetstagare arbetsgivaren 2 000 euro mer per år än en icke-rökande arbetstagare. Kostnaderna ackumuleras bland annat från företagshälsovården, eftersom en rökande arbetstagare oftare blir sjuk än en icke-rökare, till exempel i influensa och inflammationssjukdomar. 

Ju fler icke-rökande arbetstagare som finns i företaget, desto mer besparas företaget extra kostnader och frånvaro. Även den minsta satsningen på rökfrihet från arbetsgivarens sida återbetalas med andra ord med ränta. Till exempel kan införskaffning av rökavvänjningsprodukter vara en alltför dyr utgift för arbetstagaren. 

Arbetsgivare, gör så här:

 • Föregå med gott exempel. 
 • Ha ett tätt samarbete med företagshälsovården. 
 • Engagera dig i arbetstagarnas beslut att sluta röka till exempel genom att ersätta avvänjningsbehandlingar med stöd av företagshälsovården. 
 • Ordna trivsamma rökfria pausutrymmen för arbetstagarna där det är lätt att träffa arbetskamraterna. Är det möjligt att skaffa till exempel tidningar som piggar upp humöret och tankarna i stället för cigarrettaskar och askkoppar?

Nyckelord