Partiell sjukfrånvaro

Att använda sig av möjligheten till partiell sjukfrånvaro är en lyckad lösning i de fall när personen inte är helt arbetsför, men ändå väl klarar av att utföra en del av sina arbetsuppgifter utan att hälsan eller tillfrisknandet äventyras. FPA beviljar partiell sjukdagpenning under en dylik sjukfrånvaro.
Henkilö, jolla on kipsattuna jalka, istuu sohvalla tabletti-tietokone kädessä.

Möjligheten till partiell sjukfrånvaro för en person som delvis är arbetsoförmögen stöder möjligheten att arbeta kvar och stöder samtidigt personens möjligheter att återgå till sitt arbete på heltid. Partiell sjukfrånvaro innebär att personen är oförmögen att fullständigt klara av alla sina arbetsuppgifter, men kan väl utföra en del av dem. Den här bedömningen bör göras av en läkare som känner till personens arbete och arbetsförhållanden. Genom att ingripa tidigt för att stöda arbetsförmågan med hjälp av olika flexibla lösningsmodeller, förkortar man den tid som personen är arbetsoförmögen, frånvarande från arbetet samt förhindrar förlust av arbetsförmågan längre fram.

Trots sin arbetsoförmåga kan personen ifråga klara av en del av sina uppgifter, förutsatt att

  • risken för bestående arbetsoförmåga inte föreligger
  • det inte är nödvändigt med heltidssjukfrånvaro eller en förlängning av heltidssjukfrånvaro
  • sjukfrånvaron inte stöder tillfrisknandet
  • heltidsjukfrånvaro riskerar att åsamka patienten en förlängd arbetsoförmögenhet eller alienera patienten från arbetslivet

Partiell sjukdagpenning är en förmån som utbetalas av FPA

Under tiden för den partiella sjukskrivningen betalar FPA en partiell sjukdagpenning. Under perioden bör arbetstiden minskas till 40–60 % av normal arbetstid, för en heltidsanställd person. Att återgå vid deltidsanställning baserar sig på frivillighet och samförstånd mellan både arbetsgivare och arbetstagare. En förutsättning för att partiell sjukdagpenning ska beviljas är att personens hälsa eller tillfrisknandet äventyras. Arbetsarrangemangen bör sträcka sig över en period på 12-120 vardagar (minst 12 vardagar).

FPA utbetalar partiell sjukdagpenning åt arbetsgivaren i de fall där arbetsgivaren under partiella sjukfrånvaron betalar full lön åt arbetstagaren. Ifall arbetsgivaren betalar annat än full lön åt arbetstagaren under ifrågavarande period, utbetalas partiell sjukdagpenning åt arbetstagaren.

Positiva erfarenheter av partiell sjukfrånvaro

Enligt uppfattningen av professionella inom hälso- och sjukvården samt de som använt sig av partiell sjukfrånvaro, kan förmånen appliceras nästan vid vilken sjukdom som helst. Den har använts mest i anslutning till problem med stöd- och rörelseapparaten, psykisk sjukdom samt vid tumörsjukdomar.

Arbetsuppgifterna för personen som återgår till arbetet kan vara de samma eller skräddarsydda enligt den kvarvarande arbetsförmågan. Arbetsförmågan bör realistiskt utvärderas; vilka uppgifter klarar arbetstagaren av och vilka klarar arbetstagaren inte av. Uppgifterna bör också vara meningsfulla. Arbetstagare som beviljas partiell sjukdagpenning bör efter att förmånsperioden är till ända, återgå i sitt ursprungliga heltidsarbete.

Nyckelord